гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Четвъртък, 25 Февруари 2021 09:15

КАМПАНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЛЮБОВТА КЪМ КНИГИТЕ

 

“Да върнем любовта към книгата!” е благотворителна акция на клуба по дебати на английски език в НЕГ "Гьоте" с ръководител Весела Христова, която се провежда от 23.02. до 26.02.2021г. инициатива
Йоана Михова - ученик-лидер на клуба споделя " Чрез тази кампания искаме да привлечем вниманието към четенето от книжен носител като дарените книги и други пособия ще бъдат събирани във фоайето НЕГ “Гьоте” Бургас",  за да подпомогнем фонда на новата регионална библиотека!."
В акцията могат да се включат не само ученици от гимназията, но и цялата общественост на Бургас.
" Винаги сме се стремели да възпитаваме интерес към познанието и използваме различни методи за това. Считаме, че по този начин стимулираме не само интереса към четенето, но и ангажираме учениците със съпричастност към важни за града институции.", Петя Петрова - в.и.д. Директор на НЕГ.
 
 

 

 
Вторник, 23 Февруари 2021 16:29

 


Преминаване на ученик в обучение  в електронна среда от разстояние

(ОЕСР)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:
  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 - 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи: 2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В НЕГ "Гьоте"  то се осъществява в синхронен в електронната платформа Google Classroom. Седмичното разписание на часовете остава непроменено.По посочените учебни предмети, изучавани в ОЕСР, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.  
Необходимите документи можете да намерите в секция Документи- Други документи-  Заявление и Декларция за ОЕСР
 
Четвъртък, 18 Февруари 2021 00:19


На вниманието на учениците от X  и XI клас

дезинф

Уважаеми ученици,

 

За периода 18.02 до 02.03.2021г, когато обучението ви ще се провежда присъствено, напомняме:

 

1. да се съобразявате с правилата за еднопосочно движение в сградата

2. да спазвате необходимата дистанция от 1,5 метра

3. да носите задължително маски в сградата на училището

4. да използвате препарати за лична дезинфекция

 

Разпределението по стаи и графикът на часовете можете да намерите ТУК

 

Наред с мерките, които предприемаме като институция, разчитаме на личната отговорност на  всички учениците и техните семейства за осигуряване на безопасна среда за работа в периода на присъствено обучение.

 

От Ръководството

 
Четвъртък, 18 Февруари 2021 16:40


Отбелязване на 148 години от обесването на В. Левски

 

Днес, ученици и учители от НЕГ "Гьоте" - Бургас отбелязват 148 години от обесването на Апостола на българската свобода - Васил Левски.

Ето и един от продуктите от работата ни.

 

 
Вторник, 16 Февруари 2021 00:41

 


Стоящи встрани или активни по темите и проблемите на своето време?  - изборът на младите хора в НЕГ „Гьоте“ Резултат с изображение за „NATO“

 

     Въпреки пандемията и сложната ситуация в дистанционно обучение, на 11 февруари 2021г., учениците на НЕГ „Гьоте“ избраха да прекарат още един час в он лайн среда, за да се срещнат с Младшите посланици на НАТО.  Инициативата се организира  от Атлантическият клуб в България , съвместно с  клуб „История без полюси“, Младшите посланици на ЕП в гимназията  и ученици от IX клас проявяващи  интерес към предложената тема: „ Структури на НАТО. Проблеми на националната и колективната сигурност. “

 Срещата откри  г-жа Екатерина  Димитрова, координатор на проекта „Младши посланици на НАТО“ към Атлантическия клуб. Тя представи основната идея на проекта и обясни, че първоначалният замисъл  е бил много по- динамичен и свързан с пътувания  из страната, срещи с младажи и възможност за посещение на главната квартира на НАТО в Брюксел, но пандемията е  ограничила изявите единствено във виртулана среда. 

Въпреки това, младшите посланици – Клаудия Флориан и Борислав Вълов с изключителен ентусиазъм  и професионализъм изнесоха темата пред учениците и успяха да провокират интереса им.

продължава>
 
Понеделник, 15 Февруари 2021 23:01


"Ние представяме нашето училище“

 

   На 15.февруари 2021 год. учениците от 8 в клас с кл.ръководител г-жа Софка Бубалова проведоха открити занятия и представиха резултатите си от работа по проект „Ние представяме нашето училище“. 

  Гости на откритите занятия бяха г-жа Петя Петрова и г-жа Силвия Йорданова-Михова, заместник-директори на НЕГ „Гьоте“, г-жа Елизабет Арабаджиева, кл.ръководител на 8 а клас.

 

   Проектът  беше осъществен в рамките на 8 учебни часа на 4 стъпки:

  • планиране на работата по двойки, разпределяне на задачите

  • работа по събиране на информация, оформление на презентационни материали 

  • представяне на резултатите – по 10 минути за всяка група 

  • обобщение и оценка на проектната работа.

   Акцентите в презентациите бяха:  характеристики на училището – сграда, класни стаи, кабинети, патронът на гимназията Гьоте, представяне на реда и правилата в училище, униформите, учителите, клубовете по интереси и техните ръководители, възможности за развитие на интересите и талантите, езикова диплома, международна дейност, бъдещи професии. 

 Момичетата и момчетата работиха с огромно желание и ентусиазъм.

 Пожелаваме им да ги запазят и в бъдещата си работа.

 

C:UserssofiDownloadsIMG_20210215_124416 (1).jpg

 

 
Сряда, 03 Февруари 2021 16:16

 


Уважаеми ученици, родители и учители,

 

 

Във връзка с писмо №РД20-175/02.02.2021г. на зам.министъра на образованието, се въвежда намаляване на присъствените часове с пет (5) минути.

 

Можете да се запознаете с промените в заповед № РД-10 - 538/03.02.2021г., както и с тези направени на стаите, в които ще се провежда присъственото обучение на XII клас, с цел разделяне на потоците.

 

От Ръководството

 

 
Вторник, 02 Февруари 2021 12:21


Присъствените учебни часове се възстановяват по график

Уважаеми ученици, родители и учители,                                                   Обратно на училище с Bulgaria Mall - Новите родители

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъствените учебни занятия се възобновяват и ще се осъществяват по следния график на ротационен принцип:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас

Класните ръководители ще напомнят на учениците за седмичното разписание за втори учебен срок.

Седмичното разписание ще бъде въведено и в електронния дневник. Допълнителни указания за организацията и продължителността на учебните часове за учениците, можете да намерите ТУК

За всички ни този формат на работа е предизвикателство. Благодарим Ви за разбирането и подкрепата и в това начинание!

От Ръководството

 

 
Събота, 28 Ноември 2020 20:03


Временни противоепидемични мерки

Заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-677/25.11.2020г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

 

 
Неделя, 25 Октомври 2020 10:44


Прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

Правила за прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения