гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Петък, 09 Април 2021 13:29

Уважаеми ученици, учители и родители,
 
ТУК  ще намерите заповедта за периодите на присъствено обучение в  НЕГ "Гьоте" в сила от 10.05 до 28.05.2021г. и разпределението по стаи
 
Бъдете здрави!
 
От Ръководството
 
Понеделник, 26 Април 2021 08:26


Никола Михов – стипендиант на Немската служба за академичен обмен

  С изключителна гордост споделяме с всички вас огромния успех на Никола Михов от 12 Г клас, който след оспорвана надпревара с най-добрите ученици от цял свят, спечели пълната стипендия за целия курс на обучение към Немската служба за акадимичен обмен (DAAD).
  Мечтата на Никола да следва медицина в един от най-престижните медицински университети в света, а именно в Хайделберг, вече е реалност. Никола споделя, че е изключително благодарен на всички свои учители за знанията и подкрепа, която са му оказали. Ръководството и колегията на НЕГ „Гьоте“ пожелават на Никола Михов успех в изучаването на медицина и вярват, че след години той ще е един от най-успешните лекари в България!

 
Петък, 07 Май 2021 08:49


Нестандартни решения

image.png

 
 

   Ученици от профил математика - XI клас  в НЕГ "Гьоте", ръководен от Т. Сланева, провокираха проф. Банков като му изпратиха авторски решения на задачи от кандидатстудентския изпит по математика на Софийски университет- 2020г. Решенията бяха със съвсем различна постановка, от предложената от авторите. Използваха знания и методи, които отговарят на учебното съдържание по профил математика. Получиха рецензия и коментар по всяка работа. Това беше повод за предложение за съвместна дейност, което той прие с готовност. 

   Онлайн срещата беше в отговор на въпроси, които учениците формулираха и изпратихме на професора - въпроси свързани с изучаването на статистика и теория на вероятностите; предимства и възможности, касаещи профилираното обучение по математика; прием и обучение в СУ.

 
Понеделник, 29 Март 2021 09:11

 


     Представяме ви прекрасните творби на участниците в литературния конкурс, посветен на 61-та годишнина на НЕГ "Гьоте".     ТУК   5 Best Breastfeeding Books - Breast feeding law

          

 

 

 


 

 
Понеделник, 29 Март 2021 08:48

 Второ място на Националната философска конференция 

На 19.03.2021 г. се проведе виртуална XXV - тa  Националната философска конференция, организирана от РУО- Бургас като СУ  „Епископ Константин Преславски” бе домакин на събитието. Конференцията  е част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година. 

В събитието се включиха рекордите за проявата 111 ученици, представители на 55 основни и средни училища и гимназии от 20 административни области.

Представителят на НЕГ „Гьоте” за XII клас,  Никола Михов, зае второ място в крайното класиране сред 16 участници.

Никола  представи и защити есето си върху мисълта на св. Августин Блажени „Има неща, в които  отначало трябва да повярваме, за да можем по-късно да ги проумеем.“, засягаща  въпросите за познаваемостта на битието и мястото на човека в света .

Никола изтъква, че  особен интерес за него е представлявал контактът между самите участници по време на  конференцията – въпросите и дискусиите, които възникват в хода на състезанието.  Поздравяваме Никола за успеха му и му пожелаваме да запази стремежа си към истината – основната мотивация на неподправената философия.

Вярваме, че Красимира Николова, неговия учител, ще продължи да работи все така усърдно за развитието философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност

 
Петък, 26 Март 2021 12:35


ПОВОД ЗА ГОРДОСТ

   В празничната седмица на гимназията сме щастливи, че можем да споделим с всички Вас поредно постижение на възпитаник на НЕГ„ Гьоте “– Василена Петелска, един от победителите в конкурса по повод 100 годишнината от рождението на австрийския поет Ерих Фрид.Вдъхновена от стиховете на Фрид Василена с невероятен талант създава своето есе на немски език, в което търси отговори на фундаментални въпроси, свързани със свободата на словото и правото на свободно мислене. „ Любовта към писането и уважението ми към немското творчество ме мотивираха да участвам в конкурса “, споделя Василена, а всички ние и пожелаваме успех и очакваме с нетърпение изданието на списание „Германистика и скандинавистика“ на Софийския университет и празничното издание на Австрийската библиотека, където ще бъде публикувано есето!

 
Вторник, 23 Февруари 2021 16:29

 


Преминаване на ученик в обучение  в електронна среда от разстояние

(ОЕСР)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:
  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 - 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи: 2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В НЕГ "Гьоте"  то се осъществява в синхронен в електронната платформа Google Classroom. Седмичното разписание на часовете остава непроменено.По посочените учебни предмети, изучавани в ОЕСР, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.  
Необходимите документи можете да намерите в секция Документи- Други документи-  Заявление и Декларция за ОЕСР
 
Неделя, 25 Октомври 2020 10:44


Прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

Правила за прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения