гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Неделя, 03 Ноември 2019 22:59


НЕГ „ГЬОТЕ“ – МЯСТО ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

  В навечерието на Денят на народните будители, немската езикова гимназия „Гьоте“  - Бургас организира среща между ученици, учители, родители и граждани от София, Хасково и Бургас. Срещата се реализира с подкрепата  на МОН по програма „Иновации в действие“ и е много навременна възможност за отваряне на педагогическите специалисти към практиките на техните колеги, както и за изграждане на доверие към педагогическите инициативи у общността.

  Представители на езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково и 119 СУ „Алад. М. Арнаудов“ - София работиха заедно с домакините, за да обменят професионални иновативни практики на преподаване и организация на училищния живот. Особен интерес предизвикаха проектните седмици, които са уникална за НЕГ практика и една от най-мащабните в страната.

   Програмата включваше представяне на адаптационни техники на новоприетите ученици, за да се почувства всеки ученик успешен, и тренинг за учители, проведени от психолога и педагогическия съветник към гимназията. Интерес предизвикаха откритият урок по немски език и интегрираният урок по английски език и история, на който бяха представени не само нови методи, но и начини за форматиращо оценяване.

  „Времето за неформалните разговори и обмена на добри педагогически практики и методи не достигна, за да се запознаят колегите с всичките добри практики и методи използвани в участващите в срещата училища”, споделя Петя Петрова - зам - директор на гимназията.

  Отделено беше време за взаимно представяне на училищата, обмен между Ученическите съвети, тяхната дейност и трудностите, които срещат, както и запознаване с проектите по които работят отделните колективи.

  През месец декмври предстои посещение на екип от гимназията в езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ - Хасково, където обмяната на опит ще се задълбочи.

 

 
Понеделник, 04 Ноември 2019 09:08


Викторина в Природонаучния музей

  В последния ден на месец октомври група ученици и учители от НЕГ " Гьоте " посетиха Природонаучния музей в Бургас, за да участват във викторина, посветена на Международния ден на Черно море, който се отбелязва на тази дата. Ученици от девети, десети и единадесети класове сформираха четири отбора и отговаряха на въпроси свързани с обитателите на Черно море, техните особености и начин на живот. Всички участници демонстрираха отлични знания, но викторината спечелиха представителите на 11д клас. Наградата е безплатно посещение на всички бургаски музеи за целия им клас. 

  Пожелаваме на всички ученици да не губят желанието си за изява и стремежа си да получават непрекъснато нови знания за света окола нас!

pic1 pic2 pic3
pic4 pic5 pic6

 
Неделя, 27 Октомври 2019 10:15


Валерия Колева – избрана за ученик – лидер  от НЕГ „Гьоте“  

  След провеждане на ежегодния ученически конкурс на фондация BEST (Bulgarian English Speech and Debate), НЕГ „Гьоте“ може да се поздрави с  избраната за лидер – Валерия Колева от 12 клас. Тя представи училището в Благоевград , където се проведе Student Leaders обучение на фондация BEST. Ученици от цяла България с ясно изявена гражданска позиция, силни академични постижения и активно участие в различни извънкласни занимания и доброволческа дейност в продължение на два дни се обучаваха в изкуството да бъдеш лидер и добър ментор. Програмата има за цел стимулиране на младите таланти на България и подпомагане развитието на гражданска ангажираност у учениците.

Поздравяваме Валерия и очакваме с нетърпение новите инициативи на общността на НЕГ „Гьоте“.

 

val1 val2 val3

 
Понеделник, 21 Октомври 2019 18:44


Любители на пътешествията в НЕГ "Гьоте", Бургас

  Expeditions на американската компания Google е едно супер вълнуващо приложение, с което можете да пътувате из целия свят, назад в историята, да решавате сложни задачи по математика, химия, физика и още, и още … но има един съществен недостатък – няма теми за България. 

  Затова, учениците – любители на пътешествия от 12а и 12г клас от НЕГ “Гьоте” Бургас, си поставиха амбициозната задача, под ръководството на техния учител по английски език - А. Белорешки, да разработят различни приложения за Google Expeditions, с които да обогатят тяхната база данни, добавяйки разнообразна информация за България.

продължава>
 
Четвъртък, 17 Октомври 2019 05:06


Съобщение за учениците на  г-н Щендер

Пропуснатите часове на господин Щендер до края на месец ноември ще
бъдат взети както следва:
12 а и 12 г клас на 04.11. 2019 година от 10. 55 до 13. 10 часа стая 116/01
- 3 учебни часа /пропуснати на 23. и 30. 10 и 13.11/
12 д и 12 е клас на 05.11. от 10. 55 до 13 .10 стая 116/01
- 3 учебни часа/пропуснати на 23. и 30. 10 и 13.11/
12 б и 12 в клас на 19. 11. от 10. 55 до 13 .10 стая 116/01
- 3 учебни часа/пропуснати на 24. и 31. 10 и 14.11/
11 Б и 11Е клас на 08.11/09.11. от 11.45 до 13.10 стая 116/01
- 2 учебни часа/ пропуснати на 24.11./