гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Ново партньорство в НЕГ "Гьоте"

 Поредица от срещи предстоят в гимназията в резултат на сътрудничеството между училището ни и Окръжен съд - Бургас, Окръжна прокуратура - Бургас, Районен съд- Бургас, Районна прокуратура- Бургас по образователната програма "Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура." От 2016 г. НЕГ " Гьоте" е  активен партньор в образователната програма, която има изключителен интерес сред младите хора.

  Лекцията на 27 март 2018г.  се проведе в библиотеката, където гостува Окръжният магистрат - съдия Симеон Михов.
  Той представи  пред ученици от профил Исgтория и цивилизация - ХІІ клас своя интерпретация на тема: "Разделение на властите според Конституцията на България.Функции на съдебната власт,Стуктура на съдебната система.Висш съдебен съвет"  
nov proekt