гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Култура на сътрудничество

 

  Един от приоритетите на НЕГ "Гьоте" е създаване на култура на сътрудничество на различни нива.

  Безспорен факт е, че умението необходимо за успешните личности на нашето съвремие е  това за екипна работа и развита способност да даваш позитивна и конструктивна обратна връзка. 

  Един от примерите за стремежите ни в тази посока е когато най-малките и големите работят и се учат заедно. 

  Как се дебатира, как се обясняват и развиват аргументи - забавно и интригуващо.

debate2 debate 1
debate3 debate4