гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Нови спортни успехи за НЕГ

 

Общински , Областни и за пореден път Зонални ШАМПИОНИ
Златните момичета на НЕГ "Гьоте"отиват на Републиканско!!!
Поздравления!

12