гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Нестрандартен час по математика в НЕГ "Гьоте"

  Зала "Ксения" за пореден път приюти нестандартна инициатива на 04.05.2018г. Учениците от XII д клас организираха, с подкрепата на учителя си по математика Т. Сланева, дебат на тема " Придобих и научих ли необходимото ми по време на обучението по математика в гимназията?".

  Водещ на събитието бе Васил Карастанчев - многократен участник в отбора по дебати на английски език, които стриктно следеше спазването на формата, но същевременно направи обобщение на споделените гледни точки и се уверяваше спортменското говорене на участниците.

  Гостите, ученици, учители и ръководтсво също споделиха мнение, но отнесоха от събитието много идеи и въпросителни за това как да работим, за да развиваме сътрудничеството си в образователния процес - връзка с реалния живот, използване на технологии и обучение във формат ученик обучава ученици бяха част от конкретните предложения на един от отборите.

  Всички участници бяха на мнение, че математиката е важна част от тяхното образование и виждат необходимостта от повече часове по този предмет.