гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Спортен полуден в НЕГ

 

XI д клас с класен ръководител Стефан Добрев и с различен поглед  за спортния полуден на 22.05.2018г.  - колоездане и плажен волейбол за формиране на спортен дух и екипност.

 

 добрев д2 
  д3