гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Понеделник, 04 Юни 2018 22:11


Обмен на добри практики

  На 4.06. в НЕГ „Гьоте се проведе открит урок по история и цивилизации на тема „Пътят към Първата световна война“ с акцент Балканските войни. Урокът се осъществи по инициатица на РУО - Бургас, на който присъстваха г-н Деян Божинов, експерт по „Обществени науки, гражданско образование и религия“, както и млади педагогически специалисти от Бургас и региона. Колегите Весела Христова и Катя Ончева споделиха опит, добри практики и нови методи на работа. Множество коментари и въпроси за споделяне на практики последваха урока, който продължи 90 минути.
 
  Учениците работиха с информация за историческите събития от предварително подготвени работни листове, съдържащи карикатури, документи и карти, влизаха в роли на репортери и ключови фигури от правителства и дипломати, произнасяха речи и писаха позиви. Трудът им се финализира с изготвянето на електронен вестник, който бе изпратен на ел. поща на присъстващите. На всички направи впечатление използването на електронни форми на обучение и оценка, както и практическата насоченост на урока, целящ изграждане на нужните за живота компетенции и умения.
 
  Взето бе решение за изграждането на електронна платформа за обмен на добри практики и работни материали от колегите в региона.

 

1 2