гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com


Открит урок  „Еднаквости в равнината”

На 22 юни 2018 г. в зала ,,Ксения” на НЕГ „Гьоте” учениците от 8а и 8б клас под ръководството на своя преподавател по математика, г-жа Т. Сланева, изнесоха открити уроци на тема "Еднаквости в равнината”. На тях присъстваха г-жа Радева- директор на НЕГ "Гьоте", г-н Гeрджиков- зам. директор,  преподаватели по математика от немска и английска гимназия, както и преподаватели по други предмети от немската гимназия и учениците от 8е клас. В спокойна и творческа атмосфера осмокласниците представиха резултатите от самостоятелната си подготовка в четири работни групи. Те правиха чертежи, доказваха теореми, обясняваха и обсъждаха индивидуалните си проекти по подтемите ,,Осева симетрия”, „Ротация” , „Транслация” и „Централна симетрия”. Въпреки високата степен на трудност на конкретния учебен материал, насочвани и подпомагани от коментарите и допълнителните въпроси на г-жа Сланева, учениците  работиха активно, демонстрираха екипен дух и добри познания по предмета и поддържаха интереса на своите гости с подходящи примери и препратки към други учебни дисциплини и явления и процеси в природата. Откритият урок „Еднаквости в равнината” е пример за творческо сътрудничество между учител и ученици, за успешна самостоятелна и екипна работа, както и за професионализма и компетентността на преподавателите на НЕГ ,,Гьоте” в лицето на г-жа Т. Сланева. Най-добрите проекти на осмокласниците са подредени в изложба в сградата на гимназията. Вижте снимки от събитието в нашата галерия.