гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Иновативна практика - проектна седмица 

Уважаеми родители,

 уважаеми членове на широката общност на НЕГ „Гьоте“,

 

Ръководството на НЕГ „Гьоте“ Ви кани най-сърдечно да присъствате на заключителната  част на проектната седмица, в която ще се представят резултатите от работата на учениците, работили по реални казуси под ръководството на екипи от учители по различни дисциплини.

В основата на тази иновация е сътрудничеството, от което Вие сте неразделна част.

 Събитието ще се проведе на 28.06.2018г. и 29.06.2018г. (четвъртък и петък)

от 08.00 - 12.00 ч., НЕГ „Гьоте“.

                                      

         Ще се радваме на Вашето присъствие! 

 

С уважение:

инж. Н. Радева- Иванова  

Директор   НЕГ„Гьоте“ - Бургас