гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Новини - Съобщения


Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Относно изпълнение на Национална програма "Обучение за ИТ кариера" ви обръщаме внимание, че:

 

Регистрационната форма за кандидатите десетокласници ще бъде отворена от 15.06.2018г до 16часа на 5.10.2018г

Входящ тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018г

Начало на обучението с първокурсниците( десетокласници през 2018/2019г)- 1.11. 2018г