гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Втората проектна седмица приключи

Втората проектна седмица се проведе в периода 26-29.06,2018г. 

Целта бе осъществяването на междупредметни връзки и доближаването до фирмена среда на съвременния свят, която изисква умения като сътрудничество, креативност, екипност, толерантност, разпределяне на задачите и времето, поемане на нежелана дейност и т.н., - умения нужни за 21 век.

 По време на проектната седмица бяха разработени 22 проектни задачи обвързващи междупредметни теми и стандарти и бяха изпълнни 22 проекта с випуски от VIII до XI клас.

Можете да разгледате - Линк към снимките от работата ни по време на проектната седмица, както и линк на част от продуктите.

Ако все още не сте дали обратната си връзка, можете да го направите тук.