гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Петък, 07 Юни 2019 09:55


Благодарствено писмо

blag pismo

 

    С благодарност към Христо Яниславов Желев от XІг, Илиян Душков Димитров от XІг, Борис Николаев Мечев от XІг, Иванина Диянова Бакалова от ХІд, Кристина Димитрова Кръстева от ХІд, Даниела Николаева Савова от ХІд и Петра Стаменова Стоянова от ХІе  за перфектното представяне на НЕГ "Гьоте" на конференцията.

konfer