гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Вторник, 25 Юни 2019 20:39


На вниманието на родителите на бъдещите гимназисти

Училищен учебен план влизащ в сила от 2019/2020 учебна година