гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


„Здрав съм не само, когато не съм болен“

  Национален конкурс за плакат, посветен на здравословния начин на живот „Здрав съм не само, когато не съм болен“., повече информация за конкурса и неговия регламент може да намерите  тук:  https://sacp.government.bg/