гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин


У
важаеми ученици и родители,

 

В съответствие с графика на дейностите за организация на НВО в Х клас предстои да се подават заявления за изпити по Чужд език и по Информационни технологии.

Тези два изпита не са задължителни за завършващите първи гимназиален етап.

Онези от учениците, които желаят да ги положат, следва да попълнят заявление по образеца ТУК за полагане на изпит по информационни технологии и ТУК за полагане на изпит по чужд език. 

Попълненият файл да се изпрати на e-mail  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  в периода 06.04 – 09.04.2020 г.


Пояснение относно изпита по чужд език:

Изпитът по чужд език се състои от две части – писмен и устен.

Желаещите да се явят на изпит по немски език трябва да маркират - ниво В1. 

Тези, избиращи английски, маркират ниво А1.


Пояснение относно изпита по ИТ:
Изпитът по Информационни технологии се провежда по график в компютърна зала. Състои се от тестова част и практическа задача.
С въпроси за формата и съдържанието на изпитите, може да се обръщате към вашите преподаватели по чужди езици и по ИТ.


След успешно полагане на изпитите, явилите се ученици ще имат записано съответното ниво в удостоверението за първи гимназиален етап.