8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

3.jpg

There are no translations available.

 


Благодарствено писмо

 

Родителите на нашите ученици оценяват усилията, които полагаме по време  на дистанционното обучение( и не само). Вижте писмото, изпратено от  г-жа Цветелина Константинова до Директора на гимназията:

"Уважаема г-жо Директор,

Обръщам се към Вас от името на родител на ученик от повереното Ви училище. Вече три месеца нашите деца се обучават в необичайни условия. Пристъпихме към обучението в електронна среда с надежда. Това бе единствената форма, осигуряваща протичането на учебен процес и възможност за успешно приключване на учебната година.

Нова среда. Нови средства. Нов ритъм. Нов ред. Всичко това изискваше за кратко време пренастройване и изграждане на нови умения за учене. Учениците, а и ние родителите го приехме като предизвикателство.

Почти накрая на дистанционно обучение сме обвзети от вдъхновение и благодарност към Вашия екип от преподаватели и нашия класен ръководител на 8 Б клас г-жа Бахчеванова. Искрицата на вярата в успеха бе запалена и поддържана и до днес от нея с изключитената всеотдайност, професионализъм, мъдрост, щедрост на отделено време към всеки един ученик.

С удовлетворение констатирам, че точно електронната класна стая се оказа не само изпитание за всички ни, но и даде възможност да видим децата си в нова светлина. Те станаха по-отговорни, по-мотивирани, по-организирани.

Отблизо наблюдавам обучението по немски език. Възхитена съм от креативността на учителя им г-жа Бахчеванова. Интересни задачи, дискусии, добре премислени и дозирани домашни. Използване на групова работа и непрекъснато задълбочаване на знанията по немски език чрез слушане, писане, четене. Г-жа Бахчеванова е не само учител, но и човек, който не се скъпи да раздава своите знания, да споделя вълнуващи филми на немски език, които да бъдат изгледани, а после обсъдени, да тласка децата към опознаване на различни видиве изкуства, поезия и всичко, което би допренесло за тяхното всестранно развитие като личности. Защото успехите на един учител не могат да бъдат измерени количествено. Те се оглеждат в мотивацията, любовта в очите, признателността и благодарността на учащите.

Наясно съм с огромната работа и ангажираност на този прекрасен преподавател. Изказвам своето възхищение и благодарност към нейния труд и всеотдайност! Високите резултати на учениците й и любовта, с която преоткриват красотата на немския език са най-добрият критерий за оценка на нейната работа.

С благодарност към г-жа Бахчеванова!

 

Родител на ученик от 8 Б клас!

Цветелина Константинова