гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


Награда за общността на НЕГ "Гьоте"

Уважаема училищна общност,

тази награда е за всички нас - признание за това, което постигаме с усилената си, висококачествена работа!

 

IMG 2697