гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Награда за общността на НЕГ "Гьоте"

Уважаема училищна общност,

тази награда е за всички нас - признание за това, което постигаме с усилената си, висококачествена работа!

 

IMG 2697