гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

История

 

istoria


Преди 55 години, през 1960 година се създава Немската езикова гимназия "Вилхелм Пик", преименувана през 1991 година в Гимназия "Гьоте".

 

Предизвикателство- първото езиково училище в Южна и Източна България.

Емблематичното- ентусиазъм, дръзновение, упорит труд, в резултат на който доброто име на гимназията се утвърждава през годините и ако в началото в училището се обучават четири паралелки по 20 ученици, през 1983 паралелките стават пет, през 1991 година -шест, а през 2008 година- седем. В юбилейната 2010 година тук се обучават 750 ученика.

 

Първият директор на гимназията е г-н Борис Баев, от 1967 до 1970 година- г-н Христо Георгиев, до 1981 година - г-н Никола Владимиров, през 1981 година новият директор се казва г-жа Пенка Мамарова, от 2001 година директор е г-жа Генета Илиева, а от декември 2010г- г-жа Надежда Радева-Иванова.

Учителите на Немска гимназия, много от тях бивши възпитаници на гимназията, са висококвалифицирани специалисти, непрекъснато се усъвършенстват в национални и международни семинари, носителиса на квалификационни степени, на грамоти и сертификати, години наред училището е център за провеждане на международни семинари за учители преподаващи история, химия, биология, география на немски език.

Учениците са благодарни не само на своите учители, защото знаят, че не може без ангажираното присъствие в ежедневието им на педагогическия съветник, на колеги от Германия, административния и помощен персонал.

Казват, че за да живеем трябва да сме неспокойни. Неспокойствието и дръзновението са присъщи на всички възпитаници на гимназията. Резултатите винаги са били впечатляващи- отлични постижения на Държавни зрелостни изпити, както на български език, така и немски език те завоюват призови места в конкурси, състезания, олимпиади във всички културно-образователни области на общинско, регионално, национално и международно ниво, стипендии в Германия от Консултантски отдел при посолството на Германия, едногодишни стипендии за обучение в немски училища.

И упоритият им труд се възнаграждава в професионална реализация. Емблематичното изречение "Завършил съм Немската в Бургас" се е превърнало в гарант за качество. Отлично подготвени са учениците на гимназията и вече 4604 бивши ученици са се доказали във всички сфери на обществения живот или са студенти в страната и чужбина.

Качеството ражда и новаторство. 1994 година- гимназията за първи път в Източна и Централна Европа провежда изпити за Немска езикова диплома, втора степен на Конференцията на министрите на културата на Федерална република Германия, а година по-късностава изпитен център за Югоизточна България.

Равносметката- 1309 ученици са завоювали немския сертификат, който им дава възможност да учат в немски университети, шест ученици са спечелили стипендия на Немската служба за академичен обмен.

Достатъчно основание за гордост на учители и родители. А те, родителите са винаги съпричастни. Училищното настоятелство, основано през 2001 година с председател Драгомир Добруджалиев, а от 2009 година с председател Милена Илчева, е достоен партньор във всички дейности на училището или е инициатор на някои от тях.

А те не са малко и не само в учебната дейност. Учениците на Немската гимназия са ентусиасти, млади хора с креативно мислене и Ученическия съвет, създаден през 2000 година, е техен достоен представител.

Учениците в гимназията са благодарни, не забравят получената подкрепа: компютри от Министерство на образованието, младежта и науката, Немски център, изграден и обогатен с литература и материали със средства от гимназия "Гьоте",  Дюселдорф, компютри, дарени от херцога на Бавария, Франц фон Байерн, съблекални и санитарни възли, реновирани със средства, дарени от гимназията в Молде, Норвегия, кабинет по химия с финансовата подкрепа на Външното министерство на Германия, дарения от бивши ученици на гимназията.

Многобройни са дейностите, в които нашите възпитаници влагат плам, вдъхновение, чувства и емоции. Затова им се удава да запазят традициите на гимназията и с присъщия на младостта им устрем и замах да осъществяват новите си идеи.