гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Програма “Стипендии в средното образование”

Кандидатсване за Програмата “Стипендии в средното образование” на Американска фондация за България се извършва след подаване на описаните в процедурата документи при зам.директора по УД ( стая 216) и провеждане на интервю за определяне на кандидатурите на НЕГ "Гьоте", Бургас. Срок за подаване на документите:  16.10.2017г.