8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

There are no translations available.

 


 

Един по-различен начин да отпразнуваме деня на будителите

 

Тренинг-семинар „Социалната среда – формиращ или провокиращ фактор за тийнеджъра?" се провежда в периода от 31.10.2017г. до 03.11.2017г. в изпълнение на една от иновативните практики на НЕГ "Гьоте" за равитие на ключови умения за изразяване на аргументирана позиция, презентиране и даване на  формираща обратна връзка.
  Творческата атмосфера, креативността и многото усмивки през първия ден, съпътсваха дълбочината на разбиране на социалните проблеми, зададени като казуси за групова работа. 
Умението за изпълнение на задачите в екип, градено в учебната среда по различните учебни дисциплини, е развито на много добро ниво и спомага за бързата организация при изграждане на стратегиите на работа на екипите.
Програмата, разработена от психолог, педагогически съветник и педагогически специалисти от гимназията  позволяваше динамика на членовете на групите, което приучва на адаптивност, необходима за упражняването на по-голяма част от професиите, които младежите биха избрали в бъдеще.
p1 p2 p3
p4 p5