гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Ново предизвикателство в НЕГ

Общуването и неговите аспекти бяха акцентите на разговора, воден от лектора Herbert Lüpke, утвърден специалист в областта на риторика, мимиката и езикът на тялото. Той запозна учениците от IX"б" клас с основни правила в изкуството на говоренето - по непринуден начин , живо и нагледно успя да демонстрира тезите си и да увлече аудиторията. Инициативата се осъществи по идея на г-жа Петя Бахчеванова.

sreshta