гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

                   
Двама стипендианти на Американска фондация за България са от НЕГ "Гьоте"

Двама от петте номинирани ученици от ръководството на НЕГ "Гьоте", Бургас са сред избраните стипендианти на Американска

фондация за България в област чужди езици, хуманитарни науки и изкуства: Лиляна Котакова  XII клас и Симона Трайкова XI клас 

Успехът е възможен, когато има екипност!