гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Четвъртък, 30 Ноември 2017 21:38

                   
Двама стипендианти на Американска фондация за България са от НЕГ "Гьоте"

Двама от петте номинирани ученици от ръководството на НЕГ "Гьоте", Бургас са сред избраните стипендианти на Американска

фондация за България в област чужди езици, хуманитарни науки и изкуства: Лиляна Котакова  XII клас и Симона Трайкова XI клас 

Успехът е възможен, когато има екипност!