гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Състезание ,,Ключови компетентности по природни науки"

   НЕГ с участие в състезанието ,,Ключови компетентности по природни науки", Плевен. Ученици от 5ти до 10ти клас преминаха през няколко кръга на състезанието: първи - теоретичната част – четири задачи, които се решават в рамките на час и половина, след което следва представяне пред комисията на решението на задачата и втори - експериментални задачи, свързани с химия и физика, като се презентира експеримент изработен за час и половина. Отборът на Немската разви екипност и разшири познанията си по природни науки: „Обменихме познанията си по конкретна област на природните науки, но освенен със знания времето беше изпълнено и с много веселие.“ , споделя Надежда Костова от X клас.

prirodni1 prirodni2 prirodni3