гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Важна информация - олимпиада по английски език- областен кръг


На вниманието на всички ученици, които са класирани за участие в областния кръг на олимпиадата по английски език!!!


Олимпиадата ще се проведе по график, на 10.02.2018г. в АЕГ „Гео Милев"", от 14.00ч. с времетраене 4 астрономически часа.
Всички участващи ученици трябва да бъдат в сградата на училището с документ за самоличност не по-късно от в 13.30ч.