гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Нови спортни постижения

На ученическите спортни игри, отборът по баскетбол момичета на НЕГ 'Гьоте" зае III - то място.

Духът се калява само с изпитания! Гордеем се с вас и треньорите ви!

2 4