гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Пътуващ семинар

От 2. до 5. март 2018г. се проведе традиционният пътуващ семинар за ученици от НЕГ, Бургас в Трявна. От сутрин до вечер младежите спориха в дебати, писаха речи, участваха в психологически и спортни игри, решаваха логически задачи, строиха книжни кули, предлагаха идеи за промяна на училищната среда, с минимален бюджет и много се забавляваха.

seminar