гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Национална олимпиада по немски език в Благоевград

  До XI- тата национална олимпиада по немски език  в Благоевград,  Бургас бе представен от десет ученици от НЕГ "Гьоте", Бургас.

  Участието ни бе реализирано под ръководството на г-н Стефан Добрев, а групата се наслади не само на дейностите от програмата на организаторите, но и на природата в региона.

31
2