гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Полет на мисълта и духа 

   Изучаването на история е само един от предметите изучавени по нетрадиционен начин в НЕГ "Гьоте". Иновативната работа на педагогиюеската ни колегия е един неспирен процес на търсене, подплатен с внимателно планиране, за да бъдат предоставени възможности за креативност, анализиране на информацията от използваните проверени източници и вземане на реашения за изпълнение на различни проекти, не само по време на проектните седмици.

  Прекрасните продукти, които са резултат и на усърдната работа на учениците могат да бъдат видени тук:

Линк 1 и линк 2

  "Учениците са креативни, когато имат свободата по интересен начин да представят историческите събития и личности, изискваща ранно ставане, костюми, идеи, заснемане на клипове до общината или морската градина....." В. Христова - главен учител в гимназията.

1