8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

There are no translations available.


График за изпити

График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022г.

 
There are no translations available.


Заповед на Директора

Заповед на Директора за определяне на условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020година.

 
There are no translations available.


Процедура  за преминаване в самост. форма

Процедура  за преминаване в самостоятелна форм на обучение