гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Понеделник, 30 Март 2020 11:37

 Дистанционно обучение

 

След като втората седмица на дистанционното обучение в НЕГ „Гьоте“ е зад гърба ни, продължаваме да търсим информация за това какво работи и какво следва да се подобри. Със задълбочаването в преподаване и учене онлайн в условията на криза, естествено е процесът да продължи да се развива към все по-ефективно посрещане на академичните и социалните потребности на нашите ученици.Преподавателите  постоянно предоставят обратна връзка и споделят нови идеи за подобряване на опита за учениците в условията на дистанционното обучение.                                                                 

Някои аспекти на дистанционното обучение, които администрацията  в момента разглежда, включват подобряване на ефективността на онлайн предаването на уроци и коригиране на съотношението между преподаване и задачи за индивидуална подготовка..

Социалната активност е почти толкова важна, колкото и академичните предизвикателства. Затова гимназиятанасърчава работата във виртуални групи чрез Google Hangouts ( или еквивалента в MS Teams) и екипното изпълнение на задания в Google Docs, почти както работят учениците и във физическа класна стая. Кратките видео разговори в Google Hangouts също се очертават като чудесен начин за учениците да поддържат контакт със своите преподаватели и помежду си.

По стечение на обстоятелствата дистанционното обучение също така преподава ценни уроци на общността за себеопознаване, размишление и издръжливост и устойчивост. НЕГ „Гьоте“  внимателно следи образователния процес на учениците и, при необходимост, въвежда подобрения и корекции в движение. Крайната цел  остава непроменена - да продължава да следва мисията си и да осигурява възможно най-доброто гимназиално образование в тази ситуация.

Тук можете да се запознаете с резултатите от анкетата.

Ако не сте я попълнили и желате да помогнете за подобряване на работата, можете да го направите ТУК.

                                                                                                

От Ръководството 

 

 
Четвъртък, 26 Март 2020 11:12


Търсещият дух на НЕГ "Гьоте"

 

Общността на НЕГ "Гьоте"  продължава да работи активно за запазване здравето на членовете си, но и  за осъществяване на висококачевтвено образование, което продължава да е динамично и креативно. 

Учителите получават интересни решения на творческите задачи, свързани с преподаването, но още по-стимулиращото е, че такива решения имаме и извън класната стая. 

Търсещият дух на учениците ни е жив и съзидателен.

Споделяме с вас едно есе, написано от ученик на НЕГ, вдъхновено от работата по математика.

търсещ

Бъдете здрави!            

От Ръковоството

 
Понеделник, 23 Март 2020 11:25


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Тук ще намерите: полезни контакти във връзка с COVID 19 и информация за това как да разговаряте с детето си за създалата се ситуация.

 

Надежда Радева Иванова

Директор на НЕГ "Гьоте", Бургас

 

 

 
Петък, 20 Март 2020 18:52


Уважаеми ученици и родители,                                         Image result for заедно

 

Измина една седмица с безброй предизвикателства за всички ни. Във връзка с това, бихме искали да споделим информация за това какво правим, за да осигурим добруването на всеки член от общността ни.

Благодарим ви за загрижеността, сътрудничеството и подкрепата в нашия отговор на коронавирус пандемията.

 

За да отговорим максимално адекватно на спецификата на общността, екипът разработи инструкция за работа онлайн. Освен нея, се обмисля вариант на обучение, което да е симбиоза от асинхронно и синхронно обучение.

С цел намиране на баланс на образователната работа, поставяме акцент върху проекто-базираното учене, което ще ангажира учениците  да работят далеч от компютърните екрани. За да ни помогнете в това начинание, моля попълнете следната анкета.

Приложено ще намерите и инструктаж за онлайн работа и последните заповеди : заповед РД-09 -992/13.03.2020г. и заповед РД-10-991/13.03.2020г.

 

От Ръководството.                                         

 

 
Сряда, 18 Март 2020 13:13


Психологическата помощ и подкрепа

Уважаеми ученици, колеги и родители,

Можете да разчитате на психологическата помощ и подкрепа, която винаги сме предлагали всеки делничен ден, от 14.00 до 19.00 часа /след приключване на учебните занятия/. Ситуацията е необичайна, но заедно ще се справим.

На разположение сме по всякакви въпроси, разбира се като предварително сме се уговорили в месинджър за да не се застъпват часове.

Моля и учениците, които в момента са в процедура за обща подкрепа да се свържат с нас за да направим график за работа и да не отлагаме сроковете.

 

Елисавета Зайкова – училищен психолог

Гергана Тодорова – педагогически съветник

 
Неделя, 15 Март 2020 12:43


Уважаеми ученици, родители и колеги,     

 

 В края на тази извънредна  седмица, изпълнена с предизвикателства, бихме искали да спрем, за да ви благодарим за разбирането, сътрудничеството и подкрепата за безопасното преминаване през заплахите на пандемията COVID-19.

Това е трудно време за всички нас, но ние сме общност, която работи заедно и има своите ресурси. Вече, в работата в екип с определени хора от общността, ние се мобилизирахме, за да създадем среда, която да осигури, че процеса на образование ще продължи и ще запази добруването на всеки  наш член.

В допълнение, НЕГ „Гьоте“ продълвава да изпълнява мисията си и в тази връзка ще предостави ясни инструкции на обобщените стъпки  за огранизация на дистанционното обучение по-късно днес, след като приключи работата на ИТ екипа.

 Сега не забравяйте:

работата  от 16.03.2020г. ще е от дома – инструкции как ще се извършва - до края на деня!

Формите на общуване, където ще намирате актуална информация и инструкции са:

1.електронен дневник

2.сайта на гимназията

3.имейли

 Сигурни сме, че ще успеем да направим промяната в нагласите на нашата рутина, за да спрем развитието на вируса, да подкрепим хората около себе си и да продължим да се развиваме.

  От Ръководството                                                             Резултат с изображение за „distance learning“

 
Събота, 14 Март 2020 21:44


Важно

Учебните занятия в училище са преустановени, но от 16.03 същите ще се провеждат чрез електронен режим на работа при спазване на седмичното разписание на часовете и следния дневен режим:

 1 час   8.00 - 8.40
 2 час   8.50 - 9.30
 3 час   9.40 - 10.20
 4.час   10.30- 11.10
 5 час   11.20 - 12.00
 6 час   12.10 - 12.50
 7 час   13.00- 13.40
 
 Съответните преподаватели ще се свържат с учениците си за допълнителни указания.
 
Четвъртък, 12 Март 2020 13:24


ВАЖНО

Уважами представители на училищната общност,

 

Във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID -19, ви молим да се запознаете със следните заповеди

заповед №РД-10-987/11.03.2020г ; заповед №РД-10-981/10.03.2020г и  стриктно да ги спазвате.

 

от Ръководството

 
Сряда, 26 Февруари 2020 11:55

 


Резултат с изображение за „не на тормоза в училище“

Тази година  НЕГ отбелява деня чрез инициативата на клуба по екология в НЕГ „Гьоте“, които организираха конкурс за писане на творба на тема „Защо оставих да го/я тормозят?“.

Победителят от конкурса е Стела Николова от IX б клас.

Творбата можете да прочетете на следния линк

 

 
Сряда, 19 Февруари 2020 21:51

          Erasmus-min                                                                                                        download

Проект  „The Future of our Europe“

Уважаеми ученици и родители,

в продължение на работата по стартиралия през учебната 2019 г./ 2020 г. в нашето училище проект по програмата „Еразъм +“ под името „The Future of our Europe“ Ви напомняме, че в този проект са включени две дългосрочни мобилности или обмен с ученици от гр. Гифхорн, Германия, с продължителност от два месеца. За немските ученици това са месеците юни и юли от настоящата учебна година, а за българските – август и септември от следващата. Младежите ще се настаняват в семействата на своите връстници, с които осъществяват обмен, така че освен с мотивация, кандидатите трябва да разполагат и с подходящи условия, за да приемат дългосрочно участник от програмата в домовете си.

В проекта е заложено да се осъществи обмен на двама немски и двама български ученици, но понастоящем партньорите ни от Гифхорн със сигурност могат да потвърдят само едното място.

В синхрон с това, обявяваме конкурс за титуляр и резерва за посочената мобилност.

Конкурсът ще се проведе в два кръга:

  • ●1-ви кръг – представяне на мотивационно писмо на немски език (300 думи), както и на есе на английски език на тема „The Values of Europe that mean the most to me“ (300 думи);
  • ●2-ри кръг – събеседване с комисия.

Моля при интерес да се свържете с г-жа Рая Василева и г-н Стефан Добрев (ст. 111) или с г-жа Петя Петрова (ст. 216).

Срокът за представяне на материали на хартиен носител е 15.03.2020 г. Обръщаме внимание на кандидатите да отбележат своите имена и клас.

 
Сряда, 19 Февруари 2020 21:46

 
Mеждународното състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя”

На тази връзка ще намерите научна статия от Българската Академия на Науките относно международното състезание за ученици „Карстът – последното „бяло петно” на планетата Земя”, проведено през август 2019 г. в град Тетевен, на което отборът на НЕГ „Гьоте“ – Бургас спечели безапелационно първо място.

 
Понеделник, 03 Февруари 2020 22:21


Да бъдеш чувствителен към потребностите на другите е умение, което се учи и преподава

Да утвърждава моралните ценности на учениците си е основен приоритен на НЕГ "Гьоте", а инициативата на учениците от X г клас и техния класен ръководител  г-жа Слава Гиздова - Петкова са пореден пример за това. Те дариха нови електроуреди и хранителни продукти за новото жилище за младежи Дом „Възможност“ в гр. Бургас. 

Резултат с изображение за donate

Ще продължаваме да стимулираме участия  развиващи чувствителността към потребностите на другите, защото само така можем да направим обществото си по-добро място за живеене!

Допълнителна информация можете да намерите тук.

 

 

 

 
Вторник, 28 Януари 2020 13:44


Енергията на НЕГ "Гьоте"

 

Нас ни формира не това, което получаваме, а онова, което даваме, е мисъл на великия Екзюпери.

На 26.01.2020г. в Немската, Бургас се осъществи тази идея с приемственост между бивши и настоящи ученици.

Слави Тодоров, завършил гимназията и следващ в Холандия бизнес и администрация, пожела да се срещне с настоящи ученици. В своята кратка беседа той ги запозна, какво трябва да знае всеки преди да започне свой бизнес и какви неудачи могат да се преживеят в това начинание. Интересно прозвуча предложението, да си водим дневник с проблемите, като възможност да се роди бизнесидея. Слави сподели своя опит да създаде собствена фирма, къде и как може да се рекламира тя, от къде да се намерят инвеститори в даден етап от нейното развитие, нуждата от силна вяра в това, което правим.
От групите, формирани по време на семинара-среща се представиха оригинални идеи за създаването на фирма-мечта. На семинара присъстваха не само ученици от НЕГ „Гьоте“, но и младежи от други училища. Това показва нуждата от повече семинарни занятия по теми, които вълнуват и са актуални за младите хора. Роди се идеята да отправим покана и към други бивши ученици на Немската, които имат желанието да споделят свои знания и опит, защото усилията, които отдаваме на общността, я образуват.

А наличието на една общност обогатява собствената ни същност.


Image may contain: 15 people, people sitting and indoor Image may contain: 6 people, people sitting and indoor

 
Петък, 24 Януари 2020 09:03


Благотворителността в НЕГ "Гьоте"

 
Благотворителността в НЕГ има различни лица - участници като играчи в приятелски мачове, организатори или публика, всички ние разбираме важността на това да си човек и че заедно можем и невъзможното.
blag tur1 blag tur2
 
Вторник, 14 Януари 2020 14:41


Проект „Изложба с рисунки на тема Свободата“

Във връзка с изучаваната етична категория „Свобода“ от материала по философия за 9ти клас през първите две седмици на декември,  учениците от 9ти клас от НЕГ „Гьоте  предложиха интересни интерпретации.

Основният надслов, под който премина проектната задача беше „Какво е за Вас свободата?“ Вдъхновени от цитатите на известни философи учениците проявиха своите творчески умения, въображение, фантазия. Най-вдъхновяващи за подрастващите се оказаха цитати като „Човек се ражда свободен, но навсякъде е в окови.“(Русо).

Изложбата  бе част от Проектната седмица на гимназията – една отиноватичните практики. Премиерата на изложбата се състоя в рамките на проект на г-жа Гергана Начева, преподавател по литература и г-жа Мариана Алова, преподавател по философия на тема „Свободата и любовта между Античността и Модернизма“, а по настоящем може да бъде видяна на 2ет. във фоайето на Немска езикова гимназия „Гьоте“. 

svoboda

 
Сряда, 18 Декември 2019 16:27


“The Future Of Our Europe” - Първа мобилност, Гифхорн (Германия)

В периода от 02.12.2019 г. до 06.12.2019 г. стартира новият проект на НЕГ “Гьоте” по програма “Еразъм +” на тема “Бъдещето на нашата Европа”. Проектът е тригодишен и ще се занимава последователно с теми от историята, настоящето и бъдещето на Европейския съюз. Участници в проекта са училища от градовете Гифхорн (Германия), Реда (Полша), Мета (Италия), Анан (Шотландия) и Бургас. Вижте повече за срещата.

 
Сряда, 11 Декември 2019 09:08

 


Отличия за талантите на НЕГ „ Гьоте“

 

 По традиция в навечерието на празника на град Бургас Никулден кметът Димитър Николов връчи  на специална церемония в Аулата на Бургаския свободен университет призовете на изявени ученици за постигнати успехи в сферата на образованието.Сред наградените бяха и ученици от НЕГ „Гьоте“,  които са се  класирали на първите  места на национални или международни олимпиади, състезания и конкурси, проведени на територията на страната.

 

"Скъпи ученици, с вашия труд вие утвърждавате авторитета на града ни в страната и чужбина. Вие сте повод за нашата гордост и радост ", каза кметът Димитър Николов.

Снимки от награждаването вижте в нашата галерия.

 

 
Вторник, 10 Декември 2019 08:27

 
Маратон "Да заменим дрогата със спорт"

Вече четвърта поредна година на 06.12.2019 г. НЕГ “Гьоте” организира традиционния си маратон „ Да заменим дрогата със спорт“ с фокус „ Спортът - един от начините да открием себе си и да бъдем щастливи „

  В инициативата се включиха 72 ученика от 8 до 12 клас, учители и родители. В студения зимен ден те  заедно пробягаха трасето от училището до Морското казино като по този начин изразиха позицията, че спортът може да бъде подходяща алтернатива на дрогатa.

maraton1 maraton2

 
Четвъртък, 05 Декември 2019 06:41


Немската с второ място на състезанието по дебати на английски език

  Един декемврийски уикенд, прекаран в дебати и театрални интерпретации на белетристични текстове по време на източния турнир по дебати на фондация БЕСТ, донесе на гимназията второ място. Отборът на Теодор Минев, Валерия Колева и Йоана Михова представи убедителна теза против отнемането на дипломатическия имунитет на посланиците в чуждите страни.
Немската спечели! 
  Не защото получи това признание за дебатьорите си, а защото се обогати с нови попълнения - Катина Сталева и Ина Зехирева в категория ДУО, които стигнаха до полуфиналите. Дженифър Дикова, Антония Банкина и Цветелина Гърмидолова, както и Борис Радоев, Боян Михов и Георги Фотев - категория дебати!
  Успех на националното състезание!

debati1 debati2
debati2 debati4

 

 
Понеделник, 02 Декември 2019 17:49


Съвместна гражданска инициатива

на ученици от НЕГ „Гьоте“ и ОУ „Климент Охридски“

  На 1.12. по инициатива на ученици от Немска езикова гимназия „Гьоте‘, Бургас се проведе гражданска инициатива за почистване на скейтпарка в комплекс „Изгрев“, съвместно с ученици от ОУ „Климент Охридски“. Младежите от Немска гимназия пожелаха да установят контакт със своето бивше училище. Идеята се осъществи  по програма Еразъм+ по проект „Градове на бъдещето, бъдещи граждани“.

  В уречения час с радост учениците на Немската се срещнаха с деца от 6 и 7 клас на основното училище, придружени от педагогическия съветник г-жа Донка Русева. С много усмивки и добро настроение инициативата бе осъществена, като учениците от двете училища констатираха, че такива срещи са много полезни за подобряване на средата в която живеем, но и  за връзката между поколения и училища, чрез която се изгражда общност.

pochistvane1 pochistvane2 pochistvanne3
pochistvane5 pochistvane4 pochistvane6

 

 
Четвъртък, 28 Ноември 2019 11:13


Немската търси талант

 На 20.11.2019г в НЕГ "Гьоте" се проведе първи кръг на шестото издание на "Немската търси талант". Явиха се таланти в областта на музикалното, танцовото и сценични изкуства.

p1 p3
p2 p4

 
Сряда, 27 Ноември 2019 09:05


НЕГ “Гьоте” - домакин на второто регионално състезание на  фондация "Бест" за 2019/2020 учебна година 

  На 30 ноември - 1 декември 2019 ще се проведе първото източно регионално състезание на фондация “БЕСТ” 2019/2020 учебна година. Учениците ще се състезават в следните 5 дисциплини на английски език: дебати, публична реч, драматичен дует, рецитиране на проза и рецитиране на поезия.

  Турнирът в Бургас ще бъде 36-ти за фондацията и на него ще участват ученици от 20 различни училища в Източна България. В състезанието могат да се включат както и големи отбори или такива с много опит, така и малки или начинаещи отбори. Очакваме приблизително 500 човека в Бургас - съдии от и от извън България, отдадени доброволци и над 300 ученици, готови да се състезават. 

  Турнирът ще бъде вторият от две регионални състезания през есента. Фондация “БЕСТ” вече проведе такова в западната част на страната на датите 16-17 ноември и се очакват още турнири през пролетта. Ще се състоят още две подобни регионални състезания, както и едно международно състезание по ораторство. В края на годината ще се проведе и един национален турнир, включващ участници и от двата региона.

BEST Logo Letterhead За Фондация “БЕСТ”

  “БЕСТ” на английски е съкращение на “Български турнири по английска реч и дебати”. Основана през 2013 година, Фондация “БЕСТ” предоставя на българските ученици, изучаващи английски език, възможност да бъдат част от общност, където не само да усъвършенстват уменията си по английски език, но и да постигнат личностно развитие. “БЕСТ” си поставя за цел да мотивира учениците да мислят критически, да се изразяват креативно, и да бъдат част от общество, което активно се интересува от бъдещето и успеха на България. Предоставяме възможност за участие в състезания по английска реч и дебати както в България, така и международно.

 
Понеделник, 04 Ноември 2019 09:08


Викторина в Природонаучния музей

  В последния ден на месец октомври група ученици и учители от НЕГ " Гьоте " посетиха Природонаучния музей в Бургас, за да участват във викторина, посветена на Международния ден на Черно море, който се отбелязва на тази дата. Ученици от девети, десети и единадесети класове сформираха четири отбора и отговаряха на въпроси свързани с обитателите на Черно море, техните особености и начин на живот. Всички участници демонстрираха отлични знания, но викторината спечелиха представителите на 11д клас. Наградата е безплатно посещение на всички бургаски музеи за целия им клас. 

  Пожелаваме на всички ученици да не губят желанието си за изява и стремежа си да получават непрекъснато нови знания за света окола нас!

pic1 pic2 pic3
pic4 pic5 pic6

 
Понеделник, 28 Октомври 2019 22:51


ПОКАНА

Ръководството на НЕГ „Гьоте“ Ви кани 
най-сърдечно да се включите в работна среща по програма на МОН – „Иновация в действие“.

 

Събитието ще се проведе на 29.10.2019г. и 30.10.2019г. 
от 7:30ч. в зала 116 на НЕГ„Гьоте“ - Бургас. 

 

Ще се радваме на Вашето присъствие!

Програмата можете да намерите тук.

 

С уважение,

Ръководството

 

 
Неделя, 27 Октомври 2019 10:15


Валерия Колева – избрана за ученик – лидер  от НЕГ „Гьоте“  

  След провеждане на ежегодния ученически конкурс на фондация BEST (Bulgarian English Speech and Debate), НЕГ „Гьоте“ може да се поздрави с  избраната за лидер – Валерия Колева от 12 клас. Тя представи училището в Благоевград , където се проведе Student Leaders обучение на фондация BEST. Ученици от цяла България с ясно изявена гражданска позиция, силни академични постижения и активно участие в различни извънкласни занимания и доброволческа дейност в продължение на два дни се обучаваха в изкуството да бъдеш лидер и добър ментор. Програмата има за цел стимулиране на младите таланти на България и подпомагане развитието на гражданска ангажираност у учениците.

Поздравяваме Валерия и очакваме с нетърпение новите инициативи на общността на НЕГ „Гьоте“.

 

val1 val2 val3

 
Понеделник, 21 Октомври 2019 18:44


Любители на пътешествията в НЕГ "Гьоте", Бургас

  Expeditions на американската компания Google е едно супер вълнуващо приложение, с което можете да пътувате из целия свят, назад в историята, да решавате сложни задачи по математика, химия, физика и още, и още … но има един съществен недостатък – няма теми за България. 

  Затова, учениците – любители на пътешествия от 12а и 12г клас от НЕГ “Гьоте” Бургас, си поставиха амбициозната задача, под ръководството на техния учител по английски език - А. Белорешки, да разработят различни приложения за Google Expeditions, с които да обогатят тяхната база данни, добавяйки разнообразна информация за България.

продължава>
 
Понеделник, 07 Октомври 2019 20:37


Благодарим за признанието!

Прекрасно начало на седмицата, изключително приятно настроение в учителската стая!

Благодарим на Ученическия съвет и в негово лице на всичките си ученици!

 от Учителския колектив на НЕГ "Гьоте"

uchenicheski syvet2 uchenicheski syvet1 uchenicheski syvet5

 

 
Петък, 20 Септември 2019 20:21


Проект "Пътят на хляба"

 

"Пътят на хляба" е нов проект по програмата Еразъм. Вижте представянето на проекта тук и се запознайте  с критериите за участие  от тук. Ако проявявате интерес  и отговаряте на критериите попълнете формуляра за участие в проекта.

 
Вторник, 17 Септември 2019 07:27

 
Проект "The Future of our EUROPE/ The EU yesterday – today – tomorrow"

  Европа – някога просто континент, в последствие съвкупност от държави, а междувременно политическа сила от световен мащаб, наложила се на международната сцена. И все пак нейното бъдеще никога не е било толкова несигурно колкото днес.

  Това е основната тема на нов, тригодишен проект по програмата „Еразъм +“, който НЕГ „Гьоте“ стартира през учебната 2019 г./ 2020 г. в партньорство с училища от Германия, Полша, Шотландия и Италия.

Представяне на проекта.

Критерии за кандидатстване.

Краен срок за подаване на електронните формуляри: 02.10.2019г.

 

 
Понеделник, 16 Септември 2019 22:19


Официално откриване на 2019 - 2020 година

В синхрон с традициите на гимназията,  откриването и тази 2019 -2020г бе букет от песни, танци и споделени мисли и емоции. 

Директорът на гимназията, инж.  Н. Радева, се обърна към учениците като ги насърчи да бъдат честни и смели!

Защото какво са мечтите ни ако не сме достатъчно смели да мечтаем!

 

 

sept16-2019

 

 

 
Понеделник, 16 Септември 2019 11:33


Да изчистим България за един ден

Малка част от голяма България- 10б, 14.09.2019г. Да направим България по-чиста и красива!

p1 p3
p4 p2

 
Вторник, 27 Август 2019 22:59


Първо място за наш възпитаник на международното Ice Climate Education състезание за училища 2019 

 

Христо Андреев, ученик от гимназията, бе един от участниците в международната младежка експедиция в Балтийско море. Христо спечели първо място на международното Ice Climate Education състезание за училища 2019 и беше поканен да участва в Международния младежки лагер 2019 на борда на платнохода Ryvar, който плаваше из Дания и югозападната част на Балтийско море.

I.C.E. Youth Camp 2019 се фокусира върху настоящото глобално покачване на температурите, топенето на ледовете на Северния полюс, увеличаващите се морски нива и температури. Учениците научиха от водещи учени факти за увеличаващата се опасност от пестицидите в хранителните продукти и замърсяването с микропластмасови частици. По време на лагера  ученици  участваха в лекции и дискусии,велопоходи, посетиха различни научни центрове по крайбрежието на Дания, много музеи и уъркшопове.

Пътуването започнва в немското пристанище Кил и в рамките на 10 дни обиколи различни датски острови. Особено впечатляващ за участниците в екоекспедицията бе датския остров Samsø, който е първия остров, напълно захранван от възобновяема енергия. Младите еколози получиха информация от първа ръка относно начини за справяне с промяната на климата, чийто ефект е най-забележим в морската среда и Арктика.

Дневникът на I.C.E. Youth Camp 2019 може да видите тук

Отразено в сайта на Община Бургас, агенция "Фокус" и вестник Burgas News

 

 

 

 
Събота, 24 Август 2019 14:37


Високи постижения на матурата по български език и литература

НЕГ "Гьоте"   е сред първите сто училища  с най-висок резулатт на матурата по български език и литература за 2019г. Вижте класацията.

 
Сряда, 17 Юли 2019 07:57

 


 

Как ученето в НЕГ е различно

През изминалата 2018-2019 учебна година учениците от IX клас постигнаха много в посока представяне на няколко знакови периода от ХХ век- Двете световни войни и Студената война по различен начин. Голяма част от екипите се справиха удивително – с ентусиазъм, сериозен прочит на събитията и оригинален подход в представянето. Историята, която споделяме е на екипа - Александър, Димо и Мартин от IX Д.

„Отидоха на война“ и направиха този клип, в който съчетаха своите интереси с две операции от Втората световна война. Така “ извадиха“ историята от учебника и я превърнаха в поле на забавление, споделени умения и си създадоха спомен за цял живот. Приятно гледане и ако не знаете нищо за опреция „Морски лъв“ и операция „Динамо“ – потърсете и прочетете! “, споделя техния преподаавател г-жа Катя Ончева.

 

 
Събота, 06 Юли 2019 10:12


Списък на учебниците за 2019/2020г.

 
Събота, 06 Юли 2019 09:58


Годишна статистика на НЕГ "Гьоте"

Годишна статистика - първа част.

Годишна статистика- втора част

Годишна статистика- трета част

Годишна статистика- четвърта част

 

 
Събота, 06 Юли 2019 09:11

   
Младши посланици на ЕП към НЕГ „Гьоте“

Младшите посланици на ЕП към НЕГ „Гьоте“ получиха своите заслужени сертификати и плакет във връзка с дейностите им по Програма „Училище посланик на ЕП“. През цялата учебна година учениците организираха и планираха свои изяви като семинари, създаване на партии, дебати, флашмоб пред община Бургас, кулинарни изложби с европейски гозби, танцуваха със свои връстници европейски танци, провеждаха уроци за ЕС в училище, организираха маратон в подкрепа на европейската идея, ден на ученическото самоуправление, участваха в общински и областни събития с цел популяризиране дейността на институцията Европейски парламент. С ентусизъм представяха своето училище като място с европейски ценности и облик.
След положения труд наградата не закъсня. НЕГ „Гьоте“ бе отличена сред 40 училища участващи в програмата с пътуване до Страсбург и участие в заседанието на ЕП през м. март 2020г .Чрез всичките активности и участия учениците се научиха да работят в екип, да планират и организират задачите си в срок, да бъдат отговорни към себе си и другите в обединена Европа.

poslanici1 poslanici2
poslanici3 poslanici4

 

 

 
Събота, 06 Юли 2019 09:04


Международната младежка екологична експедиция

  Започна Международната младежка екологична експедиция в Северно море. В нея сред десетте участници от цял свят се включи и Христо Андреев от 11в клас. Целта на експедицията е изследване на биоразнообразието във връзка с климатичните промени. Вижте повече тук.

Пожелаваме им успех!

 
Четвъртък, 27 Юни 2019 05:21


Мис и мистър подготве

На 26 юни в НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас по традиция се проведе конкурсът „Мис и Мистър Подготве“, организиран от г-жа Ана Жекова-Чанкова и -жа Мария Каравасилева. В него вземат участие ученици от осмите класове на гимназията и показват своите интелект и талант. Участниците тази година танцуваха, пяха, правиха фокуси, рапираха.
Както всяка година те се представиха блестящо и всеки един заслужаваше първото място. Но все пак титлата Мис Подготве грабна Симона Стоянова от VIII а клас, която впечатли журито и публиката с танца си, а Мистър Подготве стана Антон Гайдаров от VIIIе клас със свое авторско рап-парче, с което спечели сърцата на всички зрители.

podgotwe1 podgotwe2 

 

 

 
Вторник, 25 Юни 2019 20:39


На вниманието на родителите на бъдещите гимназисти

Училищен учебен план влизащ в сила от 2019/2020 учебна година

 
Неделя, 23 Юни 2019 15:13

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо от говорителя на Европейския парламент Джауме Дук до всички старши посланици в Програмата за училища посланици на Европейския парламент.

-на английски език

-на български език

 
Петък, 21 Юни 2019 06:37


Участие на НЕГ в дните на културата на Австрия

На 19 юни театралната трупа на Немска езикова гимназия „Гьоте“ представи пред бургаската общественост постановка на немски език на тема: "Мисли и действай зелено!" със заглавие на "30 минути!" . Работата на екипа, с ръководител Петя Пирьова - ст. учител по немски език, е удостоена с две награди на ежегодния конкурс за ученически театър на немски език.
За гимназията е удоволствие, че чрез участието си ,по покана на Община Бургас, не само популяризира културата на Австия, но успява да запознае местната общност с активната дейност на трупата си.

Благодарности за положените безусловни усилия и емоцията, с която ни дарявате!

teatyr ne1 teatyr ne2

 
Петък, 21 Юни 2019 06:30


Учители и родители преподават заедно в Немската

Стремежът на педагогическата колегия в НЕГ „Гьоте“ да експериментира и представя практическата приложимост на изучаваното в часовете бе само един от акцентите на работата по време на интегрирания урок по математика и физика и астрономия, разработен от учителите Таня Сланева и Анелия Славина.
Тригонометричните функции и хармоничното трептение бяха разгледани през призмите на двата предмета, а участието на родителите бе свързано с разяснения относно употребата им в различни професионални сфери.

Атмосферата на сътрудничество и подкрепа за израстването на младите хора на България бе невидимата съставка, която прави работата на колегите в урока особено значима за цялото общество.

Отразено на сайта на Община Бургас

slaneva slaneva2 slaneva3

 
Четвъртък, 20 Юни 2019 22:15


Изнесен урок на Rainbow Warrior


Учителите А.Белорешки и Б.Щендер реализираха урок за ученици от два 11 класа на гимназията на емблематичния кораб Rainbow Warrior. Интересните лекции от програмата на екипа на проекта предизвикаха изследователската мисъл както на учениците, така и на учителите.
Очакваме и други интересни инициативи на педагогическата колегия!

beloreshki1 beloreshki2
beloreshki3 beloreshki4

 

 

 

 
Четвъртък, 20 Юни 2019 21:57


На добър час

  Отново е лято! Немската езикова гимназия отново изпраща своите зрелостници. Десетки млади хора, които ще изпълнят университетите в България и Европа,  поемайки  пътя към своята реализация като хора, като личности, като професионалисти!

  Емоционална е раздялата и за учениците, и за учителите в НЕГ „Гьоте“, но радостта от успеха, мисълта за бъдещи възможности и постижения надделява над съмненията и респекта пред трудностите, които предстоят.

159 младежи получиха дипломите си на тържествена церемония в областната управа. Сред официалните гости на празника бяха представители на ръководството на гимназията, Областния съвет и Община Бургас, както и родители и близки на зрелостниците. Поздрави и пожелания за бъдещи успехи към дванадетокласниците отправиха г-жа Н. Радева, директор на НЕГ „Гьоте“, г-жа С. Турманова, зам. областен управител,  г-жа Стоянова, от името на родителите и г-н П. Райков, треньор.

  Средният успех на випуска по традиция е отличен 5,64. На държавните зрелостни изпити успехът е: по български език - 5,28;  по математика -  5,75; по немски – 5,44;  философски цикъл – 5,98; биология и здравно образование – 5,48.

  Първите шестима по успех бяха отличени с грамоти и плакет за постигнати високи резултати и издигане престижа на НЕГ „Гьоте“.

  В следващите години, по традиция ще чуваме имената на възпитаници на НЕГ„Гьоте“ да се свързват с отлична реализация в отговорни професии, високи позиции във водещи компании, значими открития и приноси  в различни области!

   На добър път, младежи! И кураж!

Снимки от тържественото връчване на дипломите вижте в нашата галерия.

 
Сряда, 12 Юни 2019 08:41


Младежки дебати на немски език

На 03.и 04.06.2019г. Кристина Петрова, ученичка от 10 А клас, взе участие заедно с още седем ученици от цяла България в полуфинала и финала на единственото по рода си състезание по дебати на немски език. Проблемът, по който дискутираха участниците по време на полуфинала, гласеше “Трябва ли в България да се въведе задължително разделно събиране на отпадъци?“. Със своите задълбочени знания и езикови умения Кристина убеди журито и се класира за финала. Той се състоя на 04.06.2019г. и бе официално открит с поздравителна реч на посланика на Федерална република Германия в България, господин Херберт Салбер. Въпросът за дебат този път гласеше „Трябва ли България да намали емиграцията на специалисти от страната чрез изплащане на премии за завръщане?“

Четиримата финалисти още веднъж показаха, кое е най важното за един успешен дебат, а именно да изслушваш събеседника за да проследиш неговата позиция, но и да я оспориш и да защитиш своята чрез убедителни аргументи. Всичките четири участници показаха превъзходни ораторски умения на немски език и възхитиха публиката със знанията си. Кристина бе класирана от журито на трето място . Поздравления и пожелания за бъдещи успехи в ораторското изкуство!

debati ne1 debati ne2 debati ne3

 

 
Сряда, 12 Юни 2019 08:32


Честито!

Второ място за НЕГ на пролетния турнир по волейбол за Купата на кмета. Поздравления за отбора ни и екипа по физическо възпитание на гимназията за успеха!

voleibol1 voleibol2 voleibol3

 

 
Вторник, 11 Юни 2019 11:10


Ученици от Немската – евродепутати за един ден

Посланиците на Европейския Парламент в Бургас за 2018- 2019г, екипът от младши и старши посланици на НЕГ „Гьоте“, Бургас спечели участие в пленарен ден в институцията ,след като цяла година работи по проект, целящ задълбочаване на разбирането за важността на членството на България в Европейския съюз.
Отличието е спечелено с много постоянство, а оценката за работата е направена след два мониторинга извършени на всички 40 училища -участници в България от Бюрото на ЕП. Поздравления!

Целият екип на НЕГ „Гьоте“ работи усърдно за утвърждаване на европейските ценности у младите хора, а това заслужено участие със сигурност ще затвърди  европейската  им перспектива.

evro p1
evro p2 evro p3

 
Петък, 07 Юни 2019 09:55


Благодарствено писмо

blag pismo

 

    С благодарност към Христо Яниславов Желев от XІг, Илиян Душков Димитров от XІг, Борис Николаев Мечев от XІг, Иванина Диянова Бакалова от ХІд, Кристина Димитрова Кръстева от ХІд, Даниела Николаева Савова от ХІд и Петра Стаменова Стоянова от ХІе  за перфектното представяне на НЕГ "Гьоте" на конференцията.

konfer

 

 
Четвъртък, 30 Май 2019 16:03

Нашите ученици са не  само филолози

Честито на Стоян Росенов Христов от IX а клас, класирал се на 1 място на ученическо състезание по програмиране на С++ Code@ Burgas възрастова група IX - X клас 
stoqn hristov
 
 
Четвъртък, 23 Май 2019 06:29


По пътя към успеха

Ръководството и колектива на НЕГ „Гьоте “са изключително горди с успеха на Павел Стоянов от 12 Г клас, който се пребори и спечели пълна стипендия за курса си на обучение в Германия на Немската служба за академичен обмен (DAAD).

Павел бе сред 12 ученици от 32 DSD - училища в България , които в началото на годината преминаха първия кръг , бяха номинирани от комисия към  немското посолство и продължиха надпреварата в Германия с бъдещи студенти от цял свят. Преди броени дни Павел получи одобрение и оттам.

Павел споделя,че от малък има интерес към конструирането на различни модели. Така с течение на времето решава да превърне тази страст в цел  и се насочва към специалността мехатроника, а защо не в Германия, след като владее така добре немски език.Мечтае да завърши следването си и да се върне в България, защото смята, че страната ни има нужда от  такъв вид специалисти. Подчертава, че в началото не e вярвал, че ще успее, защото конкуренцията била много силна, но въпреки това с много старание написва мотивационното си писмо.Пожелава на всички да следват мечтите си и да не се отказват , а ние му желаем УСПЕХ  и за напред!

pavel

 
Още статии...
Страница 1 от 3