гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Вторник, 23 Февруари 2021 16:29

 


Преминаване на ученик в обучение  в електронна среда от разстояние

(ОЕСР)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:
  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 - 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи: 2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В НЕГ "Гьоте"  то се осъществява в синхронен в електронната платформа Google Classroom. Седмичното разписание на часовете остава непроменено.По посочените учебни предмети, изучавани в ОЕСР, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.  
Необходимите документи можете да намерите в секция Документи- Други документи-  Заявление и Декларция за ОЕСР
 
Четвъртък, 18 Февруари 2021 16:40


Отбелязване на 148 години от обесването на В. Левски

 

Днес, ученици и учители от НЕГ "Гьоте" - Бургас отбелязват 148 години от обесването на Апостола на българската свобода - Васил Левски.

Ето и един от продуктите от работата ни.

 

 
Четвъртък, 18 Февруари 2021 00:19


На вниманието на учениците от X  и XI клас

дезинф

Уважаеми ученици,

 

За периода 18.02 до 02.03.2021г, когато обучението ви ще се провежда присъствено, напомняме:

 

1. да се съобразявате с правилата за еднопосочно движение в сградата

2. да спазвате необходимата дистанция от 1,5 метра

3. да носите задължително маски в сградата на училището

4. да използвате препарати за лична дезинфекция

 

Разпределението по стаи и графикът на часовете можете да намерите ТУК

 

Наред с мерките, които предприемаме като институция, разчитаме на личната отговорност на  всички учениците и техните семейства за осигуряване на безопасна среда за работа в периода на присъствено обучение.

 

От Ръководството

 
Вторник, 16 Февруари 2021 00:41

 


Стоящи встрани или активни по темите и проблемите на своето време?  - изборът на младите хора в НЕГ „Гьоте“ Резултат с изображение за „NATO“

 

     Въпреки пандемията и сложната ситуация в дистанционно обучение, на 11 февруари 2021г., учениците на НЕГ „Гьоте“ избраха да прекарат още един час в он лайн среда, за да се срещнат с Младшите посланици на НАТО.  Инициативата се организира  от Атлантическият клуб в България , съвместно с  клуб „История без полюси“, Младшите посланици на ЕП в гимназията  и ученици от IX клас проявяващи  интерес към предложената тема: „ Структури на НАТО. Проблеми на националната и колективната сигурност. “

 Срещата откри  г-жа Екатерина  Димитрова, координатор на проекта „Младши посланици на НАТО“ към Атлантическия клуб. Тя представи основната идея на проекта и обясни, че първоначалният замисъл  е бил много по- динамичен и свързан с пътувания  из страната, срещи с младажи и възможност за посещение на главната квартира на НАТО в Брюксел, но пандемията е  ограничила изявите единствено във виртулана среда. 

Въпреки това, младшите посланици – Клаудия Флориан и Борислав Вълов с изключителен ентусиазъм  и професионализъм изнесоха темата пред учениците и успяха да провокират интереса им.

продължава>
 
Понеделник, 15 Февруари 2021 23:01


"Ние представяме нашето училище“

 

   На 15.февруари 2021 год. учениците от 8 в клас с кл.ръководител г-жа Софка Бубалова проведоха открити занятия и представиха резултатите си от работа по проект „Ние представяме нашето училище“. 

  Гости на откритите занятия бяха г-жа Петя Петрова и г-жа Силвия Йорданова-Михова, заместник-директори на НЕГ „Гьоте“, г-жа Елизабет Арабаджиева, кл.ръководител на 8 а клас.

 

   Проектът  беше осъществен в рамките на 8 учебни часа на 4 стъпки:

  • планиране на работата по двойки, разпределяне на задачите

  • работа по събиране на информация, оформление на презентационни материали 

  • представяне на резултатите – по 10 минути за всяка група 

  • обобщение и оценка на проектната работа.

   Акцентите в презентациите бяха:  характеристики на училището – сграда, класни стаи, кабинети, патронът на гимназията Гьоте, представяне на реда и правилата в училище, униформите, учителите, клубовете по интереси и техните ръководители, възможности за развитие на интересите и талантите, езикова диплома, международна дейност, бъдещи професии. 

 Момичетата и момчетата работиха с огромно желание и ентусиазъм.

 Пожелаваме им да ги запазят и в бъдещата си работа.

 

C:UserssofiDownloadsIMG_20210215_124416 (1).jpg

 

 
Петък, 12 Февруари 2021 15:31

 


Национално външно оценяване в  X клас

Уважаеми родители и ученици,

През месец юни ще се проведе НВО в X клас, като изпитите по БЕЛ и математика са задължителни за всички ученици, а по чужд език и информационни технологии са по желание. Във връзка с това Ви молим да се запознаете с условията и  изискванията  чрез приложената брошура и при желание да подадете заявления за изпитите по желания в срок от 15.02.-19.02.2021 година.

1.    Заявление за НВО по чужд език

2.    Заявление за НВО по информационни технологии

3.    Информационна брошура

За повече информация може да се обърнете към класните ръководители, преподавателите по съответния предмет или към ръководството на гимназията.

 
Сряда, 03 Февруари 2021 16:16

 


Уважаеми ученици, родители и учители,

 

 

Във връзка с писмо №РД20-175/02.02.2021г. на зам.министъра на образованието, се въвежда намаляване на присъствените часове с пет (5) минути.

 

Можете да се запознаете с промените в заповед № РД-10 - 538/03.02.2021г., както и с тези направени на стаите, в които ще се провежда присъственото обучение на XII клас, с цел разделяне на потоците.

 

От Ръководството

 

 
Вторник, 02 Февруари 2021 12:21


Присъствените учебни часове се възстановяват по график

Уважаеми ученици, родители и учители,                                                   Обратно на училище с Bulgaria Mall - Новите родители

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, присъствените учебни занятия се възобновяват и ще се осъществяват по следния график на ротационен принцип:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;
  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас

Класните ръководители ще напомнят на учениците за седмичното разписание за втори учебен срок.

Седмичното разписание ще бъде въведено и в електронния дневник. Допълнителни указания за организацията и продължителността на учебните часове за учениците, можете да намерите ТУК

За всички ни този формат на работа е предизвикателство. Благодарим Ви за разбирането и подкрепата и в това начинание!

От Ръководството

 

 
Неделя, 20 Декември 2020 21:01


Успех на устните изпити за Немска езикова диплома!

При най-стриктно спазване на противоепидемичните мерки и строга организация от 02. до 17. декември в сградата на НЕГ „Гьоте“ се проведоха устните изпити за Немска езикова диплома, в които взеха участие 130 дванадесетокласници. За пореден път възпитаниците на гимназията постигнаха убедителни резултати и показаха умения за критично мислене и аргументирана защита на интердисциплинарни проекти, които са необходими за следване във висши учебни заведения и за осъществяване на стратегиите за учене през целия живот.Високите постижения се дължат както на силната мотивация и усърдна работа на учениците , така и на неуморния труд и ентусиазъм на техните учители въпреки тежката ситуация. Огромна е и подкрепата на господин Бернд Щендер ,консултант и координатор на Централната служба за обучение в чужбина, който бе и предсетател на изпитните комисии и подкрепяше всички кандидати по време на тяхната подготовка през последните две години.

  Ръководството на гимназията поздравява всички участници и им пожелава успехи и на писмените компоненти, които се проверяват в Германия , а резултатите се очаква да бъдат готови до месец март 2021 година. Огромни благодарности към всички учители и служители на гимназията, които помогнаха за организирането и провеждането на писмения и устния изпит в обстановка на епидемия.

Весели коледни празници! Бъдете здрави!

Frohe Weihnachten und ein glückliches und vor allem gesundes neues Jahr!

 
Вторник, 15 Декември 2020 09:28

 


Търсещият дух не спира да твори

Стела Николова от Х б клас е една от множеството творящи в общността на НЕГ "Гьоте". Тя отново грабна първа награда, този път за есе от националния конкурс, организиран от читалище "Фар" и Община Бургас на тема "Никулден" и посветен на празника на града ни.
Съзиданието е процес, който носи удовлетворение, както за творящия, така и за околните, но той и вдъхновява!
Не спирайте да градите, млади хора!
 
130822832_813909542725664_4162373851547131536_n.jpg 131266945_378604299875324_4684372265210060122_n.jpg
 
   
 
Събота, 28 Ноември 2020 20:03


Временни противоепидемични мерки

Заповед на министъра на здравеопазването  РД-01-677/25.11.2020г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки

 

 
Събота, 28 Ноември 2020 19:28


Ново

График на часовете за работа в електронна среда на обучение, влизащ в сила от 30.11

 
Петък, 13 Ноември 2020 16:22


 Протокол от Областен кръг на многоезично състезание

 
Петък, 06 Ноември 2020 14:06


Фестивал на изкуствата

По инициатива на ученическия съвет към НЕГ "Гьоте" започва един прекрасен фестивл на изкуствата. Повече за събитието може да откриете на страницата на ученическия съвет във фейсбук или тук.

 
Четвъртък, 22 Октомври 2020 23:35


Заповед на министъра на образованието и науката във връзка с усложнената грипна обстановка

Заповед РД-20-2224

 

 
Вторник, 20 Октомври 2020 08:27


 Въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу COVID, отменя заповед № РД-01-572/7.10.2020 г.

Писмо

Заповед 1

Заповед 2

 

 
Вторник, 20 Октомври 2020 08:19

 
Удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2020 г. въведените противоепидемични мерки на територията на страната

 

Писмо

Приложение

 
Понеделник, 19 Октомври 2020 14:54


Нова победа 

 

Поводът ни за гордост днес са увенчаните с признание училия на учители и учениците от НЕГ "Гьоте" да работят за развитие на умението за говорене. Защото това умение е едно и просто го обличаме в различни езици - български, немски, английски език

Интересът към национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език бе голям с явили се на общински кръг седемнадесет участници.

Те не само отделиха от времето си след училище, но и заплeниха журито - Румяна Демирева, Мая Йорданова-Лалева и Янчо Кудев с великолепните си идеи и представяне на тема " С логиката ще стигнете от точка А до точка Б. Въображението ще ви отведе навсякъде" Айнщайн.

Преслава Мартинова Гюзелева X е клас е победител във II-ра възрастова група на областния кръг , който се проведе на 16.10.2020г. в АЕГ "Гео Милев", Бургас.

Поздравления за Преслава, за всички участници и за колегията по английски език за това, че продължават да работят за усъвършенстването си.

No description available.    No description available. 

 
Четвъртък, 08 Октомври 2020 17:55
 


Как НЕГ гради общността си

Една от основните цели в стратегията за развитие на НЕГ "Гьоте" е поддържане на позитивен дух на сътрудничество в общността.

Това се осъществява с множество дейности, но може да бъде забелязано и в последвалите действия на учениците от осми ‚д“ клас и техния класен ръководител- Теодора Тодорова. Първите, които положиха грижи, за да може цветната градина да бъде запазена свежа -пример за инициативите, които не само сплотяват и възпитават, но и градят общността ни.

                                        

 
Събота, 03 Октомври 2020 21:12


Нови кътове в двора на НЕГ 

 

В Деня на обединението на Германия, общността на НЕГ "Гьоте" продължи да създава. Този път красота - с много енергия и сърце, днес подредихме цветни кътове и преживяхме безценни емоции.
Благодарим на инициаторите на събитието - А. Милева и Н. Бождерменова, както и на множеството ученици, родители и учители за това, че продължаваме да градим!
 
                  
 
Повече снимки - ТУК
 
Четвъртък, 01 Октомври 2020 23:11


Европейска инициатива за законосъобразен труд - инициатива на Инспекцията по труда- Бургас, която се осъществи на 23.09.2020г.

            

 
Четвъртък, 01 Октомври 2020 21:35


Световният ден на музиката в НЕГ "Гьоте"

 

Свежи ритми, грижовно подбрани от г-жа Мария Каравасилева и прекрасно изпълнение от талантите на гимназията. Благодарим за зареждащите минутки!

    

 
Четвъртък, 01 Октомври 2020 19:20

 
Отлично представяне на учениците от  НЕГ „ Гьоте“ на  националния кръг на олимпиадата по немски език!

   Поздравяваме всички ученици от гимназията, които участваха в националния кръг на олимпиадата по немски език през юни 2020 година  и въпреки сложните обстоятелства се представиха отлично!

   Изключително сме радостни и горди от успеха на Зорница Йорданова завоювала трето място !

   Поздравяваме и техните учители и им желаем много здраве и удовлетвореност от работата!

   С класирането може да се запознаете  тук

 ne olimpiada1       gramota

 

 
Петък, 18 Септември 2020 06:06


Община Бургас обявява ученически конкурс за превод по повод Европейския ден на езиците

Учениците от VIII - XII клас от гимназии с изучаване на чужди езици и средни училища с интензивно изучаване на чужд език, могат да участват в "Бургас харесва младите #преводачи". Това е конкурс за превод на народна приказка или изписването на авторски разказ, не по-дълги от 5000 знака.

Поводът е отбелязването на Европейския ден на езиците - 27 септември, а всеки, който желае да се включи, трябва да попълни формуляр с всички необходими данни най-късно до 22 септември на: https://forms.gle/j27AjReZcWq4qvFRA

За повече информация следете събитието във фейсбук:

https://www.facebook.com/events/2448476612112650/

 
Петък, 18 Септември 2020 06:03

БУРГАС ТЪРСИ МЛАДЕЖИ С ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ И СВЕЖИ ИДЕИ

  След като успешно се проведе първата инициатива и се реализират изключително интересни и вдъхновяващи проекти и събития, инициирани от ядрото доброволци, вече дойде време за втората Академия.
  Търсим, а и сме много сигурни, че ще се срещнем и ще работим рамо до рамо, младежи с мотивация и свежи идеи, които желаят да се включат във второто издание на „Младежка академия за доброТворци“.
  Инициативата, този път, ще се реализира в рамките на два уикенда - 10 и 11 октомври и 24 и 25 октомври.
Участието е безплатно.

Линк за кандидатстване - тук 

 
Сряда, 02 Септември 2020 13:45


Разпределение  на 8 клас по паралелки

Списъци на 8 а, б, в, г, д, е

 

 
Вторник, 28 Юли 2020 11:22

 


 

Благодарим на общността на НЕГ "Гьоте" за подкрепата и ясно изразената позиция по темата за осигуряне на нормална образователна среда на учениците на гимназията!

 

от Ръководството

 
Вторник, 28 Юли 2020 06:00


Свободни места за ученици

Обява за свободни места за ученици в IX, X, XI клас за учебната 2020/2021г.

 

 
Вторник, 21 Юли 2020 20:25


Награда за общността на НЕГ "Гьоте"

Уважаема училищна общност,

тази награда е за всички нас - признание за това, което постигаме с усилената си, висококачествена работа!

 

IMG 2697

 
Сряда, 08 Юли 2020 20:46


Съобщение относно учебници за 2020 - 2021г.

 

Списъкът с учебници за учебната 2020 - 2021г може да бъде намерен тук

 
Събота, 04 Юли 2020 15:53


Пети международен
 конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации 2020“

Ръководството  на Филологическия факлутет на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" споделя своето удовлетворение от успешното приключване на Петия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации 2020“ и изразява своята благодарност към преподавателския екип и участниците в конкурса. В следващите документи ще намерите благодарствено писмо и сертификати за участниците в конкурса.

Благодарсвено писмо

Сертификат на Магдалена Виденова

Сертификат на Мария Славова

Сертификат на Паолина Грънчарова

Сертификат на Сузан Бекирова

 
Вторник, 23 Юни 2020 13:38

 


Благодарствено писмо

 

Родителите на нашите ученици оценяват усилията, които полагаме по време  на дистанционното обучение( и не само). Вижте писмото, изпратено от  г-жа Цветелина Константинова до Директора на гимназията:

"Уважаема г-жо Директор,

Обръщам се към Вас от името на родител на ученик от повереното Ви училище. Вече три месеца нашите деца се обучават в необичайни условия. Пристъпихме към обучението в електронна среда с надежда. Това бе единствената форма, осигуряваща протичането на учебен процес и възможност за успешно приключване на учебната година.

Нова среда. Нови средства. Нов ритъм. Нов ред. Всичко това изискваше за кратко време пренастройване и изграждане на нови умения за учене. Учениците, а и ние родителите го приехме като предизвикателство.

Почти накрая на дистанционно обучение сме обвзети от вдъхновение и благодарност към Вашия екип от преподаватели и нашия класен ръководител на 8 Б клас г-жа Бахчеванова. Искрицата на вярата в успеха бе запалена и поддържана и до днес от нея с изключитената всеотдайност, професионализъм, мъдрост, щедрост на отделено време към всеки един ученик.

продължава>
 
Понеделник, 22 Юни 2020 20:13


Представяне на НЕГ на ДЗИ 2020

 

Стремежът на педагогическата колегия в гимназията да измери уменията, които развива е централен в стратегията за развитие на училището.

Една  възможност да бъде направено това са  държавните зрелостни изпити като външно оценяване.

Резултатите и тази година са в съответствие с високите поставени цели :

 

1. седмо място в страната по резултати от ДЗИ по български език и литература

2. осемнадесет ученици с пълни шестици на ДЗИ

3. двама ученици имат по две пълни шестици от две матури

 

Поздравления за целия екип на училището, допринесъл това да стане факт, както и на учениците са прекрасното представяне!

 

Повече информация тук.

 

 

 
Петък, 19 Юни 2020 07:32


Театралите на гимназията с прекрасна постановка

На 17.06.2020г. в "Летен театър", Бургас талантливите актьори от театралната трупа на гимназията завлядяха публиката и виртуално с букет от избрани моменти от стари спектакли. Това бе и начин, избран от тях, за да кажат "довиждане" на седем зрелостници, които са част от този екип.

 

Събитието за пореден път показа силата на съвместната работа в училището и приключи с много внимание към всеки един от ръководителите, водили трупата през последните пет години.

 

Благодарим на екипа за находчивостта и усърдието, както и на Община Бургас за съдействието!

 

театър

 
Четвъртък, 18 Юни 2020 10:51


Виртуална дискусия с евродепутати

 

Поуките от справянето с коронавируса са обсъждали трима евродепутати със 77 ученици - посланици на Европейския парламент от цялата страна, между които и представители на НЕГ „Гьоте“, Бургас. Поканата бе отправена към учениците от представителството на ЕП в София. Във виртуалната дискусия участваха Ангел Джамбазки, Асим Адемов и Петър Витанов, както и и 6 младежи от НЕГ „Гьоте“, Бургас. Темата бе "Поуките за Европа след COVID-19. Как ЕС да бъде по-подготвен за бъдещи подобни предизвикателства".

Кризата с коронавируса извежда на преден план солидарността и взаимопомощта, но и нуждата от по-ефективен механизъм за справяне с бъдещи кризи бе тезата, около която се обединиха евродепутатите.
Във виртуалния дебат бяха повдигнати въпроси за младежките политики, като "Еразъм +" по време на пандемията; за дезинформацията и за бъдещо справяне с кризи; за европейското сътрудничество и добрите практики за преодоляване на икономическите последици от пандемията.

Срещата продължи повече от предвиденото време. Отправена бе нова покана за бъдеща среща с други евродепутати от ЕП по въпроси вълнуващи младите хора.

Повече информация можете да намерите тук

 
Събота, 23 Май 2020 21:58

 


 

Поздравяваме широката общност на Немска езикова гимназия "Гьоте", Бургас с 24 ти май!

Поздрав от учениците от IX д кл с кл. ръководител Р. Демирева

Поздрав от фанфарния оркестър с ръководител М. Каравасилева

Поздрав от творчески екип с ръководител В. Христова

Поздрав от младите художници  на НЕГ с ръководител Св. Неделчева

 

Поздрави от колеги, работили в НЕГ:

Поздрав от г-жа Р. Таргова

Поздрав от г-жа С. Бубалова

 

Нека знанието продължава да ни води и вдъхновява за нови и нови мечти!

От Ръководството

 

 24-май

 
Четвъртък, 21 Май 2020 15:57


Немската в Бургас отбелязва международния ден на биологичното разнообразие - 22.05.2020г 

 

В търсене на интересни форми и теми на работа в образователна среда, учителите от гимназията

често експериментират.

С такава цел в училището се осъществява два пъти годишно проектна седмица, когато учители

от различни предметни области разработват заедно задание, свободно за избиране от

ученици от различни класове. 

 

Компетентностният подход бе фокус и на интердисциплинарния проект „Делфините“ ,

реализиран и в дистанционна среда между немски език и биология.  

Учениците от десети клас в гимназията работиха четири учебни часа върху заданията.

 

Целта на дейността бе запознаване, изследване и оценяване на риска

за оцеляване на популациите на водните обитатели.  Рая Александрова – Василева и Радостина Тодорова

разработиха проекта стъпвайки на книгата Aufschrei der Meere, изд. 2019.

( Писъкът на морето) като успешно работиха за развиване на умения за работа с текст,

слушане с разбиране, аргументация и водене на дискусия, креативност и критичност. 

 

 

 

 

 

 
Четвъртък, 21 Май 2020 14:40


Заповеди на Министъра на здравеопазването

РД-20-1189 

РД-01-289

РД-01-268

РД-01-270

РД-01-272

РД-01-277

 
Сряда, 20 Май 2020 12:18


Национален литературен конкурс "Петя Дубарова"

elina

 
Вторник, 19 Май 2020 18:33

 


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Желаещите да заявят явяване на трето ДЗИ,

 могат да подадат заявление до 12:00ч на 21.05.2020г. в РУО - Бургас.

Списък на специалностите и формите на обучение в СУ "Св.Климент Охридски", на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал

 
Петък, 15 Май 2020 11:04

 


 

Danke | Dankeschön sprüche, Danke bilder, Dankeschön bilder

Благодаря за съпричастността на всички над 1000 посетители, който споделиха празника за изпращане на випуск 2020!

инж. Надежда Радева-Иванова

 

 
Петък, 15 Май 2020 06:35

 


 

Линк към премиерата: https://youtu.be/g_EFj60fBEA

izprashtane

С огромни благодарности към екипа, който помогна това събитие да стане факт!

И специални към Христо Иванов от XII А клас, който скромно  пое отговорна задача и я изпълни с много достойнство!

 

Благодарим ви!

От Ръководството

 
Четвъртък, 14 Май 2020 19:29

 

 


invitation

 

Активен линк към поканата: 

https://www.youtube.com/channel/UCtDU0YQMJRjFp_AVCV4cbNA?view_as=subscriber

 
Събота, 09 Май 2020 00:05

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа.

Europe Day - May 9

Единство, което ни е необходимо сега, повече от всякога.

Ето как ние, в НЕГ "Гьоте" - Бургас, отбелязваме празника - 2020г. - видео

Г-жа Весела Христова - ръководител на проекта "Училище посланик на ЕП", споделя мислите си за единството:

" „За какво са ни единството, суверенитетът и солидарността, ако сме неспособни да защитим Европа, разбирана като територия на свобода, култура и законност, от външни и вътрешни противници? Ако не сме в състояние да защитим Европа от нашите слабости и страхове? Европа не е континент в географски смисъл. Европа е континент в аксиологичен смисъл. И ще си остане такъв, докато имаме достатъчно сили да браним не само нашите граници и интереси, а и – преди всичко – същността на Европа.“ 

Тези думи на Доналд Туск ни показват, че битката за европейската идея и европейското обединение е ежедневна. 

Учениците от Немска езикова гимназия, Бургас се включиха успешно в Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Всички старши и младши посланици  от гимназията  работиха през 2019г. заедно с 40 училища от цялата страна. Те се трудиха усърдно и бяха блестящи посланици на европейската идея и ценности. С тяхната активност и изобретателност бяха организирани много мероприятия-като маратонско бягане в името на Европа, дебати за бъдещето на Европа, Ден на земята, флашмоб пред община Бургас с призив за обединена Европа.... Тази програма ни донесе както ползи, така и приятни изживявания. Усилията ни дадоха резултат. Немската гимназия, Бургас бе едно от 4-те училища избрано да посети Европейския парламент на 13 март 2020г. по програма „Евроскола“ на ЕП в Страсбург, Франция.

Тази награда мотивира младшите посланици на Немската и започна подготовката за представянето ни. По групи бяха разработвани различни европейски теми, изслушваха се речи на младши посланици, избра се журналист, който да отрази посещението ни в Европарламента, свързахме се с български евродепутати и уговорихме срещи с тях, планиран беше дебат с немски ученици за бъдещето на Европейския съюз... 

За съжаление поради пандемията  някои инициативи се стопираха и се отложи посещението в Европейския парламент за 2021г., но духът на Европа остава в сърцата на всички нас."

 

 

 

 

 
Понеделник, 04 Май 2020 11:25


СЪОБЩЕНИЕ 

Уважаеми дванадесетокласници,

 

Входирането на заявления за явяване на изпити за промяна на оценка е възможно до 15.05.2020г.

 

От Ръководството

 
Неделя, 03 Май 2020 15:14


60 години НЕГ "Гьоте"

 

           

Hallo, hallo, liebe Leute!
Unser Gymnasium hat Geburtstag heute.
Wieder kommt der Feiertag,
den jeder Schüler sehr mag!

 

 

Freunde, Lächeln, nette Lehrer,
Am "Goethe" gibt es keine Fehler.
Das Empfinden von Hoffnung in den Klassenräumen
gibt Halt beim Erfüllen von allen uns'ren Träumen.

 

Wer noch im Unterricht ist, kann gar nicht wissen
wie viel die Zöglinge die Schule vermissen.
Eine Sprache, viele Menschen,
Ich will ans Leben ohne Deutsch nicht denken.

Jetzt möchte ich total ehrlich sein.


Wegen allem, was mir passierte, fühle ich mich nicht allein,
Feiern wir, keine Regeln, kein' Verbote!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Goethe!

 

Denica Georgieva 9d

 

 

 

 

 

    Презентация по повод 60г НЕГ "Гьоте", Бургас

Здравей, здравей във този ден!

Гимназията днес е с ден рожден.

И тук отново празникът протича,

който всеки ученик така обича.

 

Приятели, усмивки, учители любими,

в "Гьоте" грешки са недопустими!

В класните стаи се чувства надежда.

Към сбъдване на мечтите ни тя ни отвежда.

 

Който още в час е как да разбере,

как гимназията в бъдеще ще го зове?

Един език, а хора колко той осмисля.

За живот без немски не желая и да мисля.

 

Напълно честна искам да съм аз сега.

След всичко, станало във дните, знам - не съм сама.

Празник е, без правила и достъп забранен!

„Гьоте“, пожелавам ти честит рожден ден!

Деница Георгиева -  IXД клас

                             
 
Вторник, 07 Април 2020 18:36


У
важаеми ученици и родители,

 

В съответствие с графика на дейностите за организация на НВО в Х клас предстои да се подават заявления за изпити по Чужд език и по Информационни технологии.

Тези два изпита не са задължителни за завършващите първи гимназиален етап.

Онези от учениците, които желаят да ги положат, следва да попълнят заявление по образеца ТУК за полагане на изпит по информационни технологии и ТУК за полагане на изпит по чужд език. 

Попълненият файл да се изпрати на e-mail  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  в периода 06.04 – 09.04.2020 г.


Пояснение относно изпита по чужд език:

Изпитът по чужд език се състои от две части – писмен и устен.

Желаещите да се явят на изпит по немски език трябва да маркират - ниво В1. 

Тези, избиращи английски, маркират ниво А1.


Пояснение относно изпита по ИТ:
Изпитът по Информационни технологии се провежда по график в компютърна зала. Състои се от тестова част и практическа задача.
С въпроси за формата и съдържанието на изпитите, може да се обръщате към вашите преподаватели по чужди езици и по ИТ.


След успешно полагане на изпитите, явилите се ученици ще имат записано съответното ниво в удостоверението за първи гимназиален етап.

 

 

 
Понеделник, 30 Март 2020 11:37


 Дистанционно обучение

 

След като втората седмица на дистанционното обучение в НЕГ „Гьоте“ е зад гърба ни, продължаваме да търсим информация за това какво работи и какво следва да се подобри. Със задълбочаването в преподаване и учене онлайн в условията на криза, естествено е процесът да продължи да се развива към все по-ефективно посрещане на академичните и социалните потребности на нашите ученици.Преподавателите  постоянно предоставят обратна връзка и споделят нови идеи за подобряване на опита за учениците в условията на дистанционното обучение.                                                                 

Някои аспекти на дистанционното обучение, които администрацията  в момента разглежда, включват подобряване на ефективността на онлайн предаването на уроци и коригиране на съотношението между преподаване и задачи за индивидуална подготовка..

Социалната активност е почти толкова важна, колкото и академичните предизвикателства. Затова гимназиятанасърчава работата във виртуални групи чрез Google Hangouts ( или еквивалента в MS Teams) и екипното изпълнение на задания в Google Docs, почти както работят учениците и във физическа класна стая. Кратките видео разговори в Google Hangouts също се очертават като чудесен начин за учениците да поддържат контакт със своите преподаватели и помежду си.

По стечение на обстоятелствата дистанционното обучение също така преподава ценни уроци на общността за себеопознаване, размишление и издръжливост и устойчивост. НЕГ „Гьоте“  внимателно следи образователния процес на учениците и, при необходимост, въвежда подобрения и корекции в движение. Крайната цел  остава непроменена - да продължава да следва мисията си и да осигурява възможно най-доброто гимназиално образование в тази ситуация.

Тук можете да се запознаете с резултатите от анкетата.

Ако не сте я попълнили и желате да помогнете за подобряване на работата, можете да го направите ТУК.

Мнения от родителската общност. 

                                                                                                

От Ръководството 

 

 
Четвъртък, 26 Март 2020 11:12


Търсещият дух на НЕГ "Гьоте"

 

Общността на НЕГ "Гьоте"  продължава да работи активно за запазване здравето на членовете си, но и  за осъществяване на висококачевтвено образование, което продължава да е динамично и креативно. 

Учителите получават интересни решения на творческите задачи, свързани с преподаването, но още по-стимулиращото е, че такива решения имаме и извън класната стая. 

Търсещият дух на учениците ни е жив и съзидателен.

Споделяме с вас едно есе, написано от ученик на НЕГ, вдъхновено от работата по математика.

търсещ

Бъдете здрави!            

От Ръковоството

 
Понеделник, 23 Март 2020 11:25


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Тук ще намерите: полезни контакти във връзка с COVID 19 и информация за това как да разговаряте с детето си за създалата се ситуация.

 

Надежда Радева Иванова

Директор на НЕГ "Гьоте", Бургас

 

 

 
Петък, 20 Март 2020 18:52

 


Уважаеми ученици и родители,                                         Image result for заедно

 

 

Измина една седмица с безброй предизвикателства за всички ни. Във връзка с това, бихме искали да споделим информация за това какво правим, за да осигурим добруването на всеки член от общността ни.

Благодарим ви за загрижеността, сътрудничеството и подкрепата в нашия отговор на коронавирус пандемията.

 

За да отговорим максимално адекватно на спецификата на общността, екипът разработи инструкция за работа онлайн. Освен нея, се обмисля вариант на обучение, което да е симбиоза от асинхронно и синхронно обучение.

С цел намиране на баланс на образователната работа, поставяме акцент върху проекто-базираното учене, което ще ангажира учениците  да работят далеч от компютърните екрани. За да ни помогнете в това начинание, моля попълнете следната анкета.

Приложено ще намерите и инструктаж за онлайн работа и последните заповеди : заповед РД-09 -992/13.03.2020г. и заповед РД-10-991/13.03.2020г.

 

От Ръководството.                                         

 

 
Още статии...
Страница 1 от 3