8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

3.jpg

Документи
There are no translations available.


 Графици за учебната 2023/2024

 

График за провеждане на класни работи II-ри срок

График за провеждане на контролни работи II-ри срок

График за провеждане на консултации II-ри срок

График за провеждане на втори час на класа II-ри срок

__________________________________________________________________________________

График за провеждане на класни работи I-ви срок

График за провеждане на контролни работи I -ви срок

График за провеждане на консултации I - ви срок

График за провеждане на консултации с родители, ученици, работа с документация - I - ви срок

График за провеждане на дежурство

График за провеждане на допълнителен час по ФВС

График за провеждане на обучение по БДП

График ФУЧ и НП Ученически олимпиади и състезания

 
There are no translations available.


График за дежурство на учителите

Дежурство блок А

Дежурство по етажите

 
There are no translations available.

 


Община Бургас- спортен календар,  учащи 2022/2023 учебна година

 

 
There are no translations available.

Заповед № РД-09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД-09-838/05.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД-09-837/04.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2022/2023 г.

 
There are no translations available.

Учебна година 2023/2024

Правилник за дейността на НЕГ "Гьоте" - Бургас за учебна 2023/2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред на НЕГ "Гьоте" за учебната 2023/2024 г.

Стратегия за развитието на гимназията 2023/2028 година

Годишен план за дейността за учебната 2023/2024 г.

План за квалификационната дейност за учебната 2023/2024 г.

Eтичен кодекс на училищната общност на НЕГ "Гьоте" - Бургас за учебната 2023/2024 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности 2023-2024 г.

Мерки за повишаване на качеството на образованието в НЕГ “Гьоте”  за учебната 2023-2024 г.

План за действие и финасиране за реализиране на стратегията на НЕГ "Гьоте" за периода 2023-2028

Правила за използване на електронен дневник в НЕГ „ Гьоте“ – град Бургас

 
There are no translations available.


Освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт

Наредба за освобождаване на учениците от часовете по ФВИС

 

 
There are no translations available.

 


 

 


Документи за стипендии 2023/2024 втори срок

Заявление за получаване на стипендия по успех- образец номер 1

Заявление за получаване на стипендия по доход- образец номер 2

Заявление за получаване на стипендия от ученици с трайни увреждания- образец номер 3

Заявление за получаване на стипендия от ученици без родители/с един родител- образец номер 4

Заявление за получаване на стипендия по успех във връзка с чл. 7 ал.2 от ПМС- образец номер 5

 

 

 
There are no translations available.Документи за стипендии 2023/2024 първи срок

Заявление за получаване на стипендия по успех- образец номер 1

Заявление за получаване на стипендия по доход- образец номер 2

Заявление за получаване на стипендия от ученици с трайни увреждания- образец номер 3

Заявление за получаване на стипендия от ученици без родители/с един родител- образец номер 4

Заявление за получаване на стипендия по успех във връзка с чл. 7 ал.2 от ПМС- образец номер 5

 

 

 

 

 

 

 

 
There are no translations available.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

ГОДИНИ

ОЦЕНКА

ОБЩ ХОРАРУИМ

в часове

 1. 1.БЕЛ

VIII, IX, X

0,01

360

 1. 2.Немски език

VIII, IX, X

 

864

 1. 3.Немски +

IX, X

 

126

 1. 4.Английски език

IX, X

 

144

 1. 5.Математика

VIII, IX, X

 

288

 1. 6.Информационни технологии

VIII, IX, X

 

90

 1. 7.История и цивилизации

IX, X

 

270

 1. 8.География и икономика

IX, X

 

162

 1. 9.Философия

VIII, IX, X

 

144

 1. 10.Биология и ЗОО

IX, X

 

162

 1. 11.Физика и астрономия

IX, X

 

162

 1. 12.Химия и ООС

IX, X

 

162

 1. 13.Музика

VIII, IX, X

 

54

 1. 14.Изобразително изкуство

VIII, IX, X

 

54

 1. 15.ФВС

VIII, IX, X

 

216

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

 

 1. 16.Немски език

IX, X

 

162

 1. 17.Английски език

X

 

36

 1. 18.Математика

VIII, X

 

72

 1. 19.Информационни технологии

VIII, X

 

54

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 

 

 

   20.Музика

VIII

Без оценка

18

21.Изобразително изкуство

VIII

Без оценка

18

22.Английски език

 

IX

 

Без оценка

36

 

 

 

 
There are no translations available.

Седмично разписание за първи срок на учебната 2023/2024г.

Одобрено от  РЗИ

 
There are no translations available.


Заявление за изготвяне на академична справка

-pdf формат

-word формат

 
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2