8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

Документи
There are no translations available.

 


 Преминаване към обучение в електронна среда -28.10.2020 

Заповед - преминаване към обучение в електронна среда -28.10.2020г

 
There are no translations available.


График за дежурство на учителите

Дежурство блок А

Дежурство по етажите

 
There are no translations available.

Седмично разписание на часовете за втори срок на 2022/2023г.

 8 а, б, в, г, д, е  клас

 9 а, б, в, г, д, е клас

10 а, б, в, г, д, е клас

11 а, б, в, г, д, е клас

12 а, б, в, г, д, е клас

 
There are no translations available.

 


Община Бургас- спортен календар,  учащи 2022/2023 учебна година

 

 
There are no translations available.

Заповед № РД-09-4773/27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД-09-838/05.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до XII клас през учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД-09-837/04.10.2022 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2022/2023 г.

 
There are no translations available.

 


График на учебните часове за 2022/2023г.

 

 
There are no translations available.


Правилник за устройството и дейността на Немска езикова гимназия "Гьоте" за 2022/2023 учебна годинa

Правилник  - 2022 -2023 година

 

 
There are no translations available.


Прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

Правила за прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

 
«StartZurück123WeiterEnde»

Seite 1 von 3