8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

Документи
There are no translations available.

 


 Преминаване към обучение в електронна среда -28.10.2020 

Заповед - преминаване към обучение в електронна среда -28.10.2020г

 
There are no translations available.


Правилник за устройството и дейността на Немска езикова гимназия "Гьоте" за 2020/2021 учебна годинa

Правилник  - 2020 -2021 година

 

 
There are no translations available.


Прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

Правила за прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

 
There are no translations available.


Освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт

Наредба за освобождаване на учениците от часовете по ФВИС

 

 
There are no translations available.


Документи за стипендии 2020/2021г

 

Заявление за получаване на стипендия по успех- 1 срок

Заявление за получаване на стипендия по успех във връзка с чл. 7 ал.2 от ПМС( за учениците с право на 50% от стипендията за постигнати образователни резултати, като втора стипендия)- 1 срок

Заявление за получаване на стипендия от ученици с трайни увреждания- 1 срок

Заявление за получаване на стипендия по доход- 1 срок

Заявление за получаване на стипендия от ученици без родители/с един родител- 1 срок

Постановление № 328 на МС от 21.12.2017г.  за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Критерии за отпускане на стипендии  за  I-ви учебен срок на учебната 2020/2021 год.

 

 

 

 

 

 
There are no translations available.

 

Образуване на среден успех за диплома за средно образование:

 

 Първи раздел- Задължителна подготовка

 

1. Български език и литература-   9, 10, 11, 12 клас

2. Немски език - 9, 10, 11, 12 клас

3. Английски език- 9, 10, 11, 12 клас

4. Математика- 9, 10, 11, 12 клас

5. Информатика- 9, 10 клас

6. Информационни технологии- 9, 10 клас

7. История и цивилизация- 10, 11, 12 клас 

8. География и икономика- 10, 11, 12 клас

9. Цикъл "Философия":

- Психология и логика - 9клас;

- Етика и право- 10 клас;

- Философия- 11клас;

10. Свят и личност- 12 клас

11. Биология и здравно образование- 10, 11 клас

12. Физика и астрономия- 10, 11, 12 клас

13. Химия и опазване на околната среда 10, 11 клас

14. Музика- 9клас

15. Изобразително изкуство- 9клас

16. Физическо възпитание и спорт- 9, 10, 11, 12 клас

 

Втори раздел- Задължително избираема подготовка(Окончателни оценки от ЗИП/ПП/ или непрофилирана)

 

1. Български език и литература- 11,12 клас

2. Английски език- 9, 10, 11, 12 клас

3. Немски език- 9, 10, 11, 12 клас

4. По избор- 12 клас

 

Трети раздел- Окончателни оценки от ДЗИ

 

1. Български език и литература

2. По избор

3. ДЗИ по желание на ученика

 

Четвърти раздел- Средно аритметично от средно аритметичните за трите раздела

 

 

 

 

 

 

 
There are no translations available.


Заявление за изготвяне на академична справка

-pdf формат

-word формат

 
There are no translations available.

Заявление и декларация за обучение  в електронна среда от разстояние (ОЕСР)

 
There are no translations available.

Документи свързани с администрирането на отсъствия на учениците 

 

 

Заявление до директора и декларация

Уведомително писмо до класния ръководител и декларация

 

 
«StartZurück12WeiterEnde»

Seite 1 von 2