8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

Über uns
Kontakte

8018 Burgas

WK Zornitsa

Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

102 Direktorin
103 Stellvertretende Direktorin
104 Sekretärin
105 Programmiererin
106 Schulpsychologin
107 Buchhalterin

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

 
There are no translations available.


Процедура  за преминаване в самост. форма

Процедура  за преминаване в самостоятелна форм на обучение

 

 
Прием 2020 – 2021г. - кодове
There are no translations available.

Прием 2020 – 2021г.

 

  

Код на профила

Наименование на профила (профилиращи предмети)

 

Места

Балообравуване

1955

Чужди езици

(немски, английски, български, математика)

 

78

(2хБЕЛ+2хМАТ) +(1хБЕЛ+1хМАТ)

1964

Чужди езици

(немски, английски, български, история и цивилизации)

 

26

(2хБЕЛ+2хМАТ) +(1хБЕЛ+1хМАТ

1970

Чужди езици

(немски, английски, български, биология и здравно образование)

 

52

(2хБЕЛ+2хМАТ) +(1хБЕЛ+1хМАТ

 

 
There are no translations available.

 
 
There are no translations available.

Необходими стъпки за преместване при обявено свободно място:

  1. Родителят на ученика подава писмено заявление до директора на приемащото училище -може да бъде изтеглено от тук
  2. До три работни дни от получаване на заявлението, директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1.
  3. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
  4. Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива
 
«StartZurück123456WeiterEnde»

Seite 1 von 6