гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Понеделник, 03 Октомври 2022 20:43

 


Стипендии Американска фондация за България  2022-2023

 

Запознайте се с процедурата  за кандидатстване за стипендия към Американска фондация за България 

 
Понеделник, 03 Октомври 2022 20:39

 


 

5 okt

 
Събота, 01 Октомври 2022 08:32


Зелената немска

FB IMG 1664605315655

 

 

 
Събота, 01 Октомври 2022 05:19


Европейски ден на спорта в училище

  На Европейския ден на спорта  в НЕГ "Гьоте" се проведе обучение по джу-джуцу в което над 90 ученици от 12 клас взеха активно участие. Целта на обучението бе личната защита на всеки един пречупена през активния начин на живот и спорт сред учащите.
Гимназия Гьоте е единствената в града която има подобен тип занимания в учебната си програма.
 

p1 p2
p3 p4
p5 p6


 
Четвъртък, 22 Септември 2022 20:34


ПОЗДРАВИТЕЛЕН   АДРЕС

 

                   Уважаеми ученици и родители,

     Поздравяваме ви със 114-тата годишнина от Обявяването на независимостта на България – светла дата, доказваща националното ни самочувствие и категоричната ни европейска перспектива. Използвам случая да изразя благодарност за дарителската кампания на родителите на нашите ученици в помощ на бедстващите карловски села, инициирана от Обществения съвет при НЕГ „Гьоте”.

     Приемете нашите поздравления и пожелания за много професионални успехи на вас и вашите деца и нека те винаги носят в себе си духа на благотворителността, съпричастието и хуманността - това ще ги прави достойни българи!

 ЧЕСТИТ   ПРАЗНИК!

От  НЕГ  "Гьоте"

platejno

 
Петък, 16 Септември 2022 10:40


Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година

 

  Петнадесети септември отново се превърна в истински празник за всички ученици, родители и гости в двора на НЕГ “Гьоте“. С песни, танци и топли приветствия бе открита новата 2022-2023 учебна година, като най-развълнувани бяха по традиция осмокласниците, които за пръв път прекрачиха прага на гимназията, водени от своите учители. С приветствия и пожелания за успешна и здрава година към учениците и гостите на тържеството се обърнаха г-жа Надежда Радева, директор на гимназията, г-жа Мръчкова, председател на Обществения съвет и г-жа Сибиле Шабанска, методист и координатор на Централната служба за обучение в чужбина към посолството на Република Германия. Приветствени адреси изпратиха кметът на град Бургас, Димитър Николов, началникът на РУО Бургас - г-жа Петя Петрова и ректорът на Бургаския свободен университет.

На добър час!

p1 p2
p3 p4
p5 p6

 
Четвъртък, 01 Септември 2022 14:04


Свободни места за ученици за учебната 2022/2023г.

Обява за свободните места за ученици в НЕГ "Гьоте" за учебната 2022/2023г.

Забележка: към дата 24.09.2022г. свободните места в 11клас са три

 
Вторник, 30 Август 2022 06:13


Покана за участие в Десетата Национална конференция по глобално образование „Образование за мир“

 

 
Вторник, 05 Юли 2022 15:15

 


Списък на учебниците, които ще се използват през учебната 2022/2023 година 

Уточнение за учебниците по немски език  в 9 и 11 клас

Уточнения за учебниците по математика в 8 и 9 клас и учебниците по химия за 9 клас и за профил химия в 11 клас

При колебания може да направите справка по номера посочен срещу учебника в списъците на МОН с одобрените за използване учебници и учебни помагала:

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (XI клас и XII клас)

- СПИСЪК НА УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ЧУЖД ЕЗИК

СПИСЪК НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ КОМПЛЕКТИ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА – СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (от VIII до XII клас)

 

 
Вторник, 15 Февруари 2022 20:26

НВО за 10 клас

 
Събота, 05 Февруари 2022 13:57


Важно

Указания за ДЗИ, випуск 2022г.

 
Вторник, 23 Февруари 2021 16:29

 


Преминаване на ученик в обучение  в електронна среда от разстояние

(ОЕСР)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование
Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:
  1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2020 - 2021 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи: 2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В НЕГ "Гьоте"  то се осъществява в синхронен в електронната платформа Google Classroom. Седмичното разписание на часовете остава непроменено.По посочените учебни предмети, изучавани в ОЕСР, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.  
Необходимите документи можете да намерите в секция Документи- Други документи-  Заявление и Декларция за ОЕСР
 
Четвъртък, 15 Септември 2022 09:31

 


График на учебните часове за 2022/2023г.

 

 
Неделя, 25 Октомври 2020 10:44


Прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения

Правила за прилагане на бърз комбиниран тест за COVID-19 в учебни и детски заведения