гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


Europa
Universität Viadrina Frankfurt

 

На 25.04.2018  Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) ще представи своите програми пред учениците на НЕГ „Гьoте“ за получаване на висококачествено висше обучение в чужбина.

 

Господин Марко Криновски, координатор международни партньорства, ще запознае  възпитаниците на гимназията в 90 минутна презентация с възможностите за обучение в университета, предлаганите специалности и стипендии, изискванията и сроковете за кандидатстване.

 

Europa-Universität Viadrina Frankfurt е един от най-интересните университети в Германия. Той се нарежда сред най-малките висши учебни заведения в тази страна, но за сметка на това е доста компактен и функционален и предлаганото от него образование е изключително висококачествено. Viadrina European University е и един от най-космополитните германски университети. Понастоящем около 40 на сто от неговите възпитаници са чужденци. Висшето учебно заведение предлага отлични програми на кандидат-студентите от целия свят в сфери на академичното знание като: бизнес, икономика, финанси, бизнес администрация, мениджмънт, информационни технологии, право, европеистика и много други.

 

В рамките на проекта учениците от 10 и 11 клас ще имат възможност да кандидатстват за една седмица пробно обучение в университета, където ще посещават лекции,ще се включат в уъркшопове и екскурзии. Всички разходи ще бъдат поети от немска страна.

 

Допълнителна информация за университета  и кандидатстването за пробно обучение може да бъде намерена на следния линк

https://www.europa-uni.de/de/internationales/Projekte/BIDS/index.htmlhttps://www.europa-uni.de/de/internationales/Projekte/BIDS/index.html

 

Често задавани въпроси за университета.