гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


Световен ден против тютюнопушенето

Световен ден против тютюнопушенето-  31 май