гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

                 НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЬОТЕ” - БУРГАС

                 8018 Бургас, к-с Зорница”

                 Канцелария тел.: 056/86 29 46; тел./факс: 056/81 30 33

                 www.neg-goethe.org, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

 

Свободни места в НЕГ „Гьоте“ към 12.05.2021г.

 

 

VIII  клас

няма

IX клас

1

X клас

3

XI клас

 1

XII клас

няма

 

 

 

Информация за свободните места към момента, можете да намерите на сайта на РУО Бургас.
 

Необходими стъпки за преместване при обявено свободно място:

  1. Родителят на ученика подава писмено заявление до директора на приемащото училище
  2. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1.
  3. До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
  4. Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива