гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org

Прием 2021– 2022г. - кодове

Прием 2021 – 2022г.

 

  

Код на профила

Наименование на профила (профилиращи предмети)

 

Места

Балообравуване

1955

Чужди езици

(немски, английски, математика, информатика)

 

52

(2хБЕЛ+2хМАТ) +(1хБЕЛ+1хМАТ)

1964

Чужди езици

(немски, английски, български, история и цивилизации)

 

26

(2хБЕЛ+2хМАТ) +(1хБЕЛ+1хМАТ

1970

Чужди езици

(немски, английски, български, биология и здравно образование)

 

52

(2хБЕЛ+2хМАТ) +(1хБЕЛ+1хМАТ

 

3189

Математически

(математика, физиканемски, английски, )

 

52

(2хБЕЛ+2хМАТ) +(1хБЕЛ+1хМАТ