гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  office@neg-goethe.org


НЕГ "Гьоте"  - център за провеждане на междунарония изпит по английски език    - SATsat achievemore

 

 

Дати на провеждане за 2020 - 2021

2020г.

26.09.20

03.10.20

07.11.20

05.12.20

2021г.

13.03.21

08.05.21

05.06.21

 

Координатор - Петя Петрова - тел : 0885/ 333 403