гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg


НЕГ "Гьоте"  - център за провеждане на междунарония изпит по английски език    - SATsat achievemore

 

 

Дати на провеждане за 2020 - 2021

2020г.

26.09.20

03.10.20

07.11.20

05.12.20

2021г.

13.03.21

08.05.21

05.06.21

02.10.21

04.12.21

2022г.

12.03.22

07.05.22

 

Координатор - Радослав Герджиков - тел : 0883/ 345499