гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

Петък, 25 Февруари 2022 18:02

Добро дело

 
   Ръководводството на НЕГ '' Гьоте''изразява  възхищението и благодарноста си за проведената самоинициатива към 11 Д клас който днес почисти двора на училището! 
   Ето и няколко думи и от самите тях:

   "В сряда учителя ни по физическо г-н Вели Аслан предложи да изчистим някое замърсено място. Класът ни веднага прие идеята с голяма мотивация и желание. Решихме в петък сутринта вместо поредния час по физическо да свършим малко полезна за всички работа, като изчистим двора на училището ни. Удовлетворението от свършената работа беше огромно и това ни зареди положително за останалата част от деня!

Приканваме всеки да намери време, за да почисти някое замърсено местенце!"

p1 p2