гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин

Понеделник, 16 Май 2022 20:05


Ние не затваряме обучението в четири стени

Разбирането за това колко е важно да се учи постоянно е основен приоритет в работата ни. Възобновяването на проектните дейности дадоха безкрайни възможности за възпитаването на този търсещ дух. В рамките само на месец, гимназията реализира три международни мобилности – в Стокхолм, Швеция по проектa R4 MAD, в Барейро, Португалия и Аликанте, Испания по проекта „ Пътят на хлаба“, чийто координатор е училището. 

125

Обмен на идеи за устойчивото развитие на градовете и дейностите на човечеството, преминаване от традиции към новости в хлебопроизводството и букет от емоции околко междукутлурния обмен, който е не на последно място в тези дейности, съпътсваха работата на ученици и учители от училищата партньори.

В Швеция, учениците от Немската научиха за мястото на различните гъби,използвани за унищожаване на вредителите по кутурите и множеството проблеми,с които се срещат земеделците. Участието в ученически протест в компанията на Грета Тунберг направи изживяването неповторимо.

В Португалия и Испания учениците натрупаха опит не само в приготвяне на ралични видове хляб, но и в изработване на нелесното картофено тесто.

„Не затваряме ученето между четирите стени на класните стаи. За нас да възпитаме потребност за учене и да стимулираме любопитсвото е акцент, към които водят всичките дейности на екипа ни.“ , споделя Петя Петрова – заместник директор и координатор на проектната дейност в училището.

Обменът по НП „Иновации в действие“ заведе Немската в 18 СУ „Уилям Гладстон“ , София, където се фокусира върху социално-емоционалното учене, прилагано там в часовете.

„Представянето на проект „Историята в рамките на четири стени“ е само един творчески резултат от усилията на учители и ученици в работата им в часовете по профил история. Вярвам, че тези инициативи ще се умножат“ , информира Надежда Радева-Иванова – директор на гимназията.

„В него се преплитат много идеи и умения – работа в екип, творческа интерпретация и свобода на мисълта“ допълни г-жа Радева.