гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

Петък, 20 Май 2022 20:37


Климатичните промени и как да се справим с тях
- анкета с младежи от Бургас