гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

Петък, 08 Юли 2022 20:55


Пътя на хляба- от ръцете към сърцата

На 30 юни, в рамките на проектната седмица в НЕГ „ Гьоте“, учениците от проект „Пътя на хляба- от ръцете към сърцата“ организираха своя Еразъм ден, в който да популяризират програмата пред своите съученици и да споделят своите преживявания от различните мобилности и дейности. В центъра на представянето, този път, бе  заключителната среща по проекта, която се проведе в седмицата от 16 до 21 май. Вижте повече.