гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

Събота, 01 Октомври 2022 05:19


Европейски ден на спорта в училище

  На Европейския ден на спорта  в НЕГ "Гьоте" се проведе обучение по джу-джуцу в което над 90 ученици от 12 клас взеха активно участие. Целта на обучението бе личната защита на всеки един пречупена през активния начин на живот и спорт сред учащите.
Гимназия Гьоте е единствената в града която има подобен тип занимания в учебната си програма.
 

p6