гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail: info-200237@edu.mon.bg

3.jpg

SAT изпитен център

Превенция на насилието

Обществен съвет

Бюлетин

Събота, 23 Декември 2023 13:04

 


 

Във връзка с инициативата за недопускане на психоактивни вещества в училище, превенция на употребата на вещества и трафика на хора на 20.12.2023 г. психолозите от НЕГ “Гьоте” – Елисавета Зайкова и Гергана Тодорова, съвместно с Общинския съвет за наркотични вещества и Местната комисия за борба с трафика на хора, организираха междуучилищен семинар в Морско казино - Бургас.
Семинарът бе финалът на работата на нашите ученици по проект, част от проектната седмица на гимназията, но имаше своята завършена цялост и като отделно събитие по темата.
Инициативата имаше за цел да повиши информираността на младежите по темата, възможността им да разпознават проблема и тяхната готовност да реагират адекватно, да потърсят институционална подкрепа или да окажат подкрепа на връстници. Тази цел те изпълниха, работейки екипно по казус, действителен случай на момиче, попаднало в схема за трафик. В презентациите на работата в групите учениците обобщиха информацията по важни въпроси – кои и защо са потенциалните жертви на трафик или употреба на вещества, има ли начини да се разпознае кога някой е жертва на подобна схема, как да се предпазим, как можем да помагаме на връстници, кои са институциите, от които можем да тъсим помощ и подкрепа.
Поради големия интерес към темата и многото желаещи да участват паралелно, в Немската гимназия се проведе същият семинар, организиран от госпожа Красимира Николова, преподавател по философия и гражданско образование.
Благодарим на Станислава Калинова, представител на Общинския съвет за наркотични вещества за участието и подкрепата!
Благодарим и на колегите и учениците от АЕГ “Гео Милев”, ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, ПГРЕ “Г. С. Раковски”, ПГ по туризъм “Проф. Д-р. Асен Златаров”, ПГЧЕ “Васил Левски”, СУ “Йордан Йовков”, ПГЕЕ “Константин Фотинов”, СУ “Иван Вазов”, Търговска гимназия, Професионално техническа гимназия, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", ПГКПИ, които се включиха с готовност, активно участваха и така за пореден път подкрепиха наша инициатива!
 
412981414_834301115168387_7687524820113529901_n
413050344_834301165168382_7594716845264178896_n
414035534_834301045168394_8505387687055538246_n
414040613_834301175168381_6912270685210182848_n
414066966_834301631835002_6881462379295293635_n
414099997_834301071835058_3968703339489709836_n
1/6 
start stop bwd fwd