8018 Burgas; WK Zornitsa; Tel. Sekretariat: 00359 56 86 29 46

There are no translations available.

                   
Двама стипендианти на Американска фондация за България са от НЕГ "Гьоте"

Двама от петте номинирани ученици от ръководството на НЕГ "Гьоте", Бургас са сред избраните стипендианти на Американска

фондация за България в област чужди езици, хуманитарни науки и изкуства: Лиляна Котакова  XII клас и Симона Трайкова XI клас 

Успехът е възможен, когато има екипност!